Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Sušeno voće
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
УВОД

Прерастање традиционалне прехрамбене технологије с мануфактурним обележјима, заснованих у великој мери на искуственим факторима, у високомеханизовану и аутоматизовану индустријску производњу, у уској је свези с развојем дисциплина које су се бавиле свим релевантним видовима производње и одржавања квалитетне и здравствено исправне хране. У раздобљу интензивног развитка тих дисциплина није било једнозначног поимања назива који дефинишу њихове садржаје, и који се, због интердисциплинарних модела, врло често испреплићу. Стога ћемо покушати указати на неке дефиниције и међусобне односе подручја и дисциплина које се у обичном изражавању уопштено називају прехрамбена технологија.

Прехрамбена технологија, према дефиницији Института прехрамбених технолога, примјена је науке и инжењерства у производњи, преради, паковању, дистрибуцији, припремању и употреби хране. Раније је подручје прехрамбене технологије било искључиво подељено према сировинама или производима прераде па се нпр. говорило о технологији млека, масти и уља и сл. Данас се и прехрамбена технологија све више проматра као целина у процесној техници, јер се увидело да јединичне операције и процеси чине заједничку основу процеса у прехрамбеној технологији. Неки сматрају прехрамбену технологију својеврсним хибридом науке о храни и прехрамбено-процесног инжењерства.

С А Д Р Ж А Ј

УВОД 3
Сушено воће 4
1. Технолошка својства и хемијски састав воћа за сушење 4
2. Технолошки поступак сушења шљива 9
2.1. Инспекција 12
2.2. Прање 12
2.3. Класирање 13
2.4. Стављање на лесе 13
2.5. Сушење 13
2.6. Хлађење 13
2.7. Кондиционирање 13
2.8. Класирање 14
2.9. Етивирање 14
2.10. Пастеризација 14
2.11. Додавање конзерванса 14
2.12. Паковање 15
3. Сушење и машине за сушење 17
ЗАКЉУЧАК 21
ЛИТЕРАТУРА 23
Referentni URL