Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Razlike izmedju patrijahalne i savremene porodice
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Uvod

Pokušacu da vam kroz moj rad, na neki način, objasnim ono što sam ja zaključila i uvidela kao osnovnu razliku izmedju ovde dve vrste porodica. Po meni ova teme ja jako zanimljiva, jer nam govori o porodicama, u kojima se i mi sami nalazimo. Govori nam o uticaju žene kroz periode istorije, i kakvu ulogu žena ima danas a kakvu u prošlosti.

Mogu da kažem da je žena pojavom savremen porodice, malo oživela, jer je takvo loše ponašanje prema ženi neprihvatljivo. Ova tema nam govori o porodicama naših predaka. Sami možemo da shvatimo, koja je porodica, najbolja za normalan život i razvoj djeteta, a i samih supružnika. Najširi pojam kada pričamo o ovome je porodica, koju ću malo kasnije, pokušati da vam objasnim. Porodica kao srž društva. Porodica koja na neki način utiče na pojedinca. Porodica mesto socijalizacije i personalizacije. Sve su to teme koje nam ova moja tema otvara.

Sadržaj

Uvod --------------- (1)
Definicija porodice ------------- (2)
Partijarhalna porodica -------- (3)
Savremena porodica ----------- (4)
Osnovne razlike izmedju patrijarhalne i savremene porodice ---- (6)
Zaključak ------------------- (8)
Literatura ------------------- (9)
Referentni URL