Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Obuka zaposlenih 2
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Uvod

Organizacije troše ogromne sume novca na usavršavanje zaposlenih, a rezultati su ponekad jedva vidljivi. Zaposleni pohađaju kurseve i seminare i katkad se razočaraju jer misle da su mogli to vrijeme kvalitetnije upotrijebiti i radeći na poslu. Pošto je teško definisati šta se postiže pojedinim programom obuke, teško je reći i gde se novac dobro utrošio, a gde je opet bačen. Katkad se pravi rezultati vide tek nakon nekoliko meseci, pa čak i nekim slučajevima i nakon godinu dana.

Brojni su razlozi zašto se ovo dešava i bilo bi pogrešno kriviti isključivo ljude koji vrše obuku. Ponekad su i očekivanja nerealna. Nekad ni ciljevi nisu jasno definisani ili ih je nemoguće postići kao rezultat pojedinog kursa. Ponekad sadržaj kursa ne odgovara potrebama učesnika. Katkad je program obuke loše osmišljen. Ponekad se taj program loše provede. Ponekad stvari koje se čine dobrim na obuci, nisu primjenjive u praksi.
Kvalitetna obuka kojom se postižu prepoznatljive koristi za učesnika i njihove organizacije-poslodavce zavisi od čitavog niza različitih činjenica. Upravo iz gore pobrojanih razloga navelo nas je na izbor ove teme za izradu seminarskog rada, a koji se tiče našeg odabranog preduzeća.

Sadržaj

Uvod...........................................1
1. Obuka zaposlenih..............................2
2.Osnovne informacije o preduzeću..................8
2.1.Pripreme za obuku……………………………….4
2.2.Identifikovanje potrebe za obukom…………...5
2.3.Tipovi obuke…………………..7
3.Preporuke……………..…..10
Zaključak………………………………11
4.Literatura…………………………12
Prilog.................................13
Referentni URL