Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Proces zapošljavanja
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Zaposleni nisu samo jedan od najznačajnijih resursa firme. Oni su takođe najskuplji i najproblematičniji resursi. Obzirom da je značaj ljudskih resursa sve veći, upravljanje ovim resursima se posmatra kao strateški interes organizacije kojim se bave viši nivoi menadžmenta. Ljudski kapital predstavlja ukupnu vrednost ljudskih resursa organizacije.

Ljudski kapital je direktno vezan sa performansama organizacije i njenom konkurenskom prednošću. Upravljanje ljudskim resursima moše biti efektivno i neefektivno. Ljudski resursi obuhvataju svo iskustvo, veštine i procene sposobnosti kontakte, preduzete rizike i mudrosti pojedinaca sa jednom organizacijom. Eksperti za ljudski kapital su predvideli u budućnosti deficit veština kod ljudskih resursa koji bi doneo štetu konkurentskoj poziciji organizacija ukoliko se ne bude investiralo više u ljudski kapital.

Zadatak dobrog menadžera svake organizacije jeste da na pravi način doprinese maksimalnom iskorišćenju resursa u cilju ostvarivanja interesa i ciljeva organizacije. Najvažniji resurs je čovek. Organizacija zadovoljava svoje potrebe za ljudskim potencijalima na dva načina: zapošljavanjem novih radnika i razvojem potencijala postojećih.

SADRŽAJ

1. Uvod...................2
2. Analiza ljudskih resursa u organizacji.........3
3. Konkurs za radno mesto (oglas za menadžera)............7
4. CV.....................8
5. Tipizirani upitnik......................9
6. Intervju sa kandidatom....................10
7. Uvođenje u posao novoprimljenog radnika...............12
8. Kriterijum za ocenu preformansi zaposlenog radnika.........14
9. Nagrade i beneficije za zaposlene...........................15
10. Zaključak...................................16
11. Literatura...................................17
Referentni URL