Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Razvoj maloprodajnih sistema u Srbiji
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

U najopštijem smislu, tradicionalna maloprodaja podrazumeva obavljanje kupoprodajnih aktivnosti između maloprodajnih preduzeća i finalnih potrošača, na tradicionalnom, fizičkom maloprodajnom tržištu. Međutim, kako maloprodaja predstavlja veoma dinamično poslovno područje, vremenom su se modifikovali pristupi njenom definisanju i razumevanju. U nastojanjima da se objasne maloprodajne aktivnosti, kao i da se istakne suština i važnost pojedinih poslovnih operacija, težište definicija i objašnjenja maloprodajnog poslovanja pomeralo se od isticanja posredovanja i posredničke uloge maloprodavaca u kanalima fizičke distribucije, preko čina kupoprodaje kao centralnog u maloprodajnom poslovanju, pa do neophodnosti i važnosti sprovođenja čitavog niza marketing aktivnosti radi zadovoljenja potreba potrošača.

Maloprodajna preduzeća obavljaju ulogu posrednika (tzv. "middlemen", "intermediaries") u kanalima distribucije. Zahvaljujući svojoj poziciji u tim kanalima, maloprodavci predstavljaju svojevrstan "most" među učesnicima distributivnog lanca. Oni kreiraju i integrišu asortiman proizvoda u svojoj interakciji sa proizvođačina i velikoprodajom, i usmeravaju ga prema finalnim potrošačima. Ključna uloga svakog maloprodajnog posrednika jeste obezbeđivanje pravih proizvoda, u pravoj količini, u pravo vreme i na pravom mestu. Svi marketing napori maloprodavca, kao i njegove poslovne odluke, treba da budu usmerene ka potrebama finalnog potrošača, kao i nastojanju da ponuda i pružene usluga obezbede efektivno i efikasno zadovoljenje tih potreba.

SADRŽAJ


1. UVOD 3
1. MESTO I ULOGA MALOPRODAJE U SAVREMENOM POSLOVANJU 4
1.1. RAZVOJ MALOPRODAJE 5
2. RAST UČEŠĆA MALOPRODAJNIH SISTEMA U SRBIJI 6
2.1. ANALIZA MALOPRODAJNIH SISTEMA U SRBIJI 7
2.2. ANALIZA PROIZVODNOG PROGRAMA U MALOPRODAJAMA 9
3. ZAKLJUČAK 11
4. LITERATURA 12
ILUSTRACIJE:
Tabela 1 Razvoj maloprodoajnih sistema u Srbiji po godinama 6
Tabela 2 Prosečna potrošnja domaćinstva u Srbiji po godinama 7
Tabela 3 8
Tabela 4 9
Referentni URL