Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Suština organizovanja
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Organizovanje je usko vezano za pojam liderstva.Strategijsko liderstvo se definiše kao sposobnost da se utiče na druge da dobrovoljno donose svakodnevne odluke koje unapređuju dugoročnu vitalnost preduzeća, a da se istovremeno održava kratkoročna finansijska sposobnost .

Strategijsko liderstvo se posmatra kao sposobnost da se anticipira, stvori i održava fleksibilnost, misli strategijski i radi sa drugima da se iniciraju promene koje će omogućiti rentabilnu budućnost. Uticanje na zaposlene da dobrovoljno donose odluke koje unapređuju preduzeće je najbitniji deo strategijskog liderstva. Strategijsko liderstvo pretpostavlja da zaposleni dele viziju u akcijama na strategijskoj promeni. U tom smislu strategijsko liderstvo uključuje vizionarsko liderstvo. Preduzeća treba da imaju kritičnu masu menadžera koji imaju različite stručnosti i sposobnosti potrebne da se primenjuje strategijsko liderstvo.

Sadržaj

UVOD 1
1 Osnovni koncept organizovanja 2
1.1 Uloga centralizacije i decentralizacije u organizovanju 4
2 Suština organizovanja 6
2.1 Definisanje parcijalnih poslova 6
2.2 Povezivanje poslova i njihova podela neposrednim izvršiocima 7
2.3 Specijalizacija posla 8
2.4 Savremene teorije organizovanja i rukovođenja 9
ZAKLJUČAK 17
LITERATURA 18
Referentni URL