Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Menadžment u 21.veku - Principi Menadzmenta
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Posao menadžera je jedan od najuzbudljivijih i najizazovnijih poslova kojima se čovek može baviti. Sama suština menadžmenta su ljudski odnosi. Menadžeri se cene koliko su sami efikasni kao radnici koji rade za menadžere, što je menadžer uspešniji kao radnik, velika je verovatnoća da će i njegova karijera biti uspešnija.
Razmišljanjem na menadžerski način postaje se radnik koji je odličan u svom poslu.
Nikad nije bilo bolje i izazovnije vreme za menadžere nego što je danas. Menadžeri menjaju svet. Oni utiču na razvoj novih proizvoda i usluga. Razne organizacije i aktivnosti menadžera širom sveta prilagođavaju se ekološkim, društvenim i političkim potrebama.

Razvoj tehnike i tehnologije omogućio je automatizaciju transakcija u međusobnom poslovanju između klijenata uz prihvatljive troškove korišćenja takvih usluga. Novi trendovi u informacionoj i komunikacionoj tehnoligiji omogućuju računarsku obradu podataka, razvoj digitalne bežične komunikacije, što omogućuje efikasan platni promet između poslovnih subjekata...


MENADŽMENT U XXI VEKU


GLOBALIZACIJA

Globalizacija predstavlja jednu od najvažnijih promena u spoljašnjem okruženju većine preduzeća. Ona se odnosi na novu perspektivu ili stav u odnosima sa drugim ljudima iz drugih zemalja. Globalizacija se odnosi na raspon, oblik, broj i kompleksnost bez presedana u poslovnim odnosima, koji se odvijaju preko međunarodnih granica. Na globalne poslove utiče mnoštvo ekonomskih, političkih i tehnoloških uslova koji se razlikuju od zemlje do zemlje.

Globalni menadžer ima razlog da bude strpljiv u evoluciji globalnih poslovnih odnosa. Ovo proističe iz toga što je globalizacija spojila ljude čije su se kulture vekovima razlikovale. Proces internacinalizacije je počeo da se ubrzava posle II svetskog rata, kada su jaka ekonomija SAD–a i napredovanje na polju komunikacija i transporta omogućili kupovinu i upravljanje stranom aktivom. . .

S A D R Ž A J

UVOD ......................... 2

1. GLOBALIZACIJA…………………………………………………....……….3
1.1. Blizina…………………………...……………………………….………4
1.2. Lokacija…………...………………...…………………………………...4
1.3. Stav…………………………………..…………………………………..5
2. KONKURENTNOST.….………...…………………….……………..…………...6

3. UTICAJ VLADE NA KONKURENTNOST……...…………..…………………7

ZAKLJUČAK……………..………………………………...…….…………………...9

LITERATURA…………………………………………………...…………………...10
Referentni URL