Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Preduzetnik, marketing menadžer i marketolog kao ličnost
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Postoje brojne antropološke, psihološke i socijalne teorije ličnosti, tj. ne postoji univerzalna definicija ličnosti. Neke od teorija su:
- Ličnost je jedinstvena organizacija svojstva, koja se formira uzajamanim djelovanjem organizma i socijalne sredine.
- Ličnost se određuje kao zbir onih kulturno-civilizacijskih, etičko-moralnih i socio-psiholoških karakteristika pojedinca koje ga ističu među ostalima ili se prepoznaju kao zbir karakteristika koje drugi zapažaju i na koje drugi reaguju.
- Ličnost je čovjek koji je poznat ili priznat u društvu iz bilo kojih razloga.

Ličnost nije urođeno stanje biološki rođenog organizma, jer rođena beba još nije ličnost iako je individua.
Cilj ovog rada je objašnjenje razlika između preduzetnika, marketologa i marketing menadžera kao ličnosti.

Rođenjem individue ne postaje se preduzetnik kao ličnost, već se preduzetnici stvaraju kada u uslovima određene društvene zajednice formira preduzetnička klima. Preduzetništvo je lični akt, a preduzetnik je nošen nagonom volje da se postigne postavljena poslovna misija i da se bude prvi i najbolji....

SADRŽAJ:

1. Uvod ...................3
2. Preduzetnik, marketing menadžer i marketolog kao ličnost ..4
Preduzetnik kao ličnost ..............4
Marketing menadžer kao ličnost ............7
Marketolog kao ličnost ..............8
3. Zaključak ..................11
4. Literatura ..................12

Referentni URL