Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Jedna nedelja sa glavnim menadžerom - Menadžer preduzeća Bristol Milenijum plast
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Menadžment se može posmatrati se različitih aspekata: kao društveni fenomen, kao naučna disciplina kao veština i sposobnost, kao posebna upravljačka struktura u organizaciji, kao profesija, kao posebna specijalnost kao struka i nauka, pa čak i kao umetnost.
Kao specifičan društveni fenomen koji postoji koliko i ljudska civilizacija i odnosi se na sve tipove organizacija u koje se ljudi udružuju, postoji u svim društvenim sistemima i vezan je za skoro sve poslovne funkcije u okviru organizacije. Ali menadžment kao upravljanje privrednim organizacijama je star oko 200 godina, da bi u 20. veku menadžment izrastao u posebnu naučnu disciplinu, koja doživljava snažan razvoj i usavršavanje.
Menadžment se posmatra i definiše kao proces upravljanja određenim poslovima i sistemima radi efikasnijeg dostizanja zajedničkih ciljeva. Reč je o veoma složenom procesu koji se sastoji od skupa povezanih potprocesa: planiranje, organizovanje, kadrovanje, vođenje i kontrola. Predstavlja proces planiranja, organizovanja, vođenja i kontrole napora svih članova organizacije i korišćenje svih organizacionih resursa kako bi se ostvarili postvljeni organizacioni ciljevi. Dakle, definicija navodi koji su to poslovi menadžera (planiranje, organizacija, vođenje, kontrola)...

SADRŽAJ

1. Uvod - 2 -
2. Poželjne osobine menadžera - 3 -
3. Podela menadžera - 4 -
4. Osposobljavanje i napredovanje - 6 -
5. Menadžeri i obrazovanje - 6 -
6. Kredibilitet, autoritet i kompetentnost - 9 -
7. Vrednosti, navike, potrebe i vizija - 10 -
8. Poslovne uloge menadžera - 12 -
10. „Lična karta“ menadžera - 16 -
11. Dan sa menadžerom - 17 -
12. Zaključak - 22 -
13. Literatura - 23 -

Referentni URL