Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Poetika romantizma u engleskoj knjizevnosti
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Више него иједан други књижевно – историјски правац, романтизам је уско повезан са друштвено – историјским променама које су се десиле крајем XVIII и почетком XIX века. Читава Европа била је укључена, ако не деловањем онда мислима у Француску револуцију, затим као њен производ у наполеонске ратове и најзад у више ослободилачких покрета који су се појавили у Европи:
- Пољској,
- Шпанији,
- Италији и
- Грчкој.
Оваква дешавања су променила свест, пре свега интелектуалаца о постојећем поретку и схватању света. Учмалост у коју је запалао у периоду класицизма и просвећености сада је била разбијена у парам парчад. Као опозиција класицизму и рушења заблуда о једном и заувек датом скупу правила којих се треба придржавати су складно и рационално виђење света какво су књижевно обликовали класицисти и просветитељи. Романтичари, противно разуму и прецизном стилу песничких облика уносе у књижевност осећај, појединачну интуицију и лирски неред.
Романтизам своју поетику гради негирајући класицистичке теоријске ставове. На тај начин настају радикалне промене у домену уметничког стварања које нису донеле нови систем правила, нову поетику. Као анти – поетика и она представља један вид поетике, скуп не тако усаглашених начела и мисли о проблемима књижевности. Антикалсицизам није био генерални став романтичара. У Енглеској се прелаз са аристократске на грађанску културу (срж свих политичко – социјалних дешавања у Енглеској) извршио раније него у другим земљама, па је самим тим класицизам постао ствар прошлости и романтизам није имао тако изразиз антикласицистички став као у Немачкој, Француској и осталим земљама где је борба за грађански облик културе била у пуном јеку.
Један од разлога особености енглеског романтизма лежу у појављивању основних романтичарских тежњи још у периоду пре 1798. године односно у периоду сентиментализма...

С А Д Р Ж А Ј

УВОД 3
1 Поетика романтизма у енглеској књижевности 4
1.1 Поетика предромантизма 4
1.2 Поетика романтизма 9
ЗАКЉУЧАК 14
ЛИТЕРАТУРА 15
Referentni URL