Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Život vukova
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Vuk ide u red najvrednijih najprilagodljivijih predatora među sisarima. Najveći je pripadnik porodice pasa. U svetu su poznate tri vrste vukova: sivi vuk (Canis lupus), crveni vuk (Canis rufus) i abesinijski vuk (Canis simensis).
Vukovi kao vrsta, u poređenju s drugim pripadnicima porodice zveri, nemaju velikih zahteva prema staništu. Osnovni su uslovi, kojima ono mora udovoljavati, blizina hrane i zaklon. Do današnjih dana uspeli su se održati u teško pristupačnim područjima, ali žive i u neposrednoj blizini čoveka. Najviše im pogoduju guste šume i gustiši s uklopljenim livadama. Podnose i ogolela staništa, u područjima niskog krša.
Prema podacima Međunarodnog centra za vukove (http://www.wolf.org), na planeti žive tri vrste vuka: najpoznatiji sivi vuk (Canis lupus), crveni vuk (Canis rufus) i etiopski, abisinijski vuk (Canis simensis) koga neki istraživači smatraju za šakala, a ne vuka. Sivi vuk naseljava severnu hemisferu, a na teritoriji Evrope ima više podvrsta. Vuk je snažno građena zver srednje veličine. Kako ocenjuju naši biolozi, Milenković, Paunović i Ćirović, vuk ima univerzalni tip građe mesoždera koji je kod njega "doveden do visokog savršenstva". Sa velikom glavom i snažnom čeljusti, muskuloznim vratom i jakim dugim nogama, vuk je posebno "osposobljen za lov brzim i istrajnim trčanjem". Vuk se hrani gotovo svim kičmenjacima, pre svega papkarima i kopitarima, a potom su mu na meniju zečevi i razne druge životinje. Ponekad se hrani i ostacima uginulih životinja. Prema podacima Evropske inicijative za velike mesoždere (http://www.lcie.org), mužjaci vuka u proseku teže od 20 do 60 kilograma, a ženke od 15 do 55 kilograma. Vukovi su monogamne životinje i jednom formiran par vuka i vučice nikad se ne raskida. Oni se pare od januara do marta, vučica nosi plod od 62 do 75 dana, a u jednom leglu ona u proseku ošteni šest vučića...

Sadržaj:

Uvod 3
1 Vuk 4
1.1 Karakteristike 5
1.1 Ishrana 6
2 Socijalna struktura 7
2.1 Pripitomljavanje vuka 9
2.2 Rasprostranjenost kod nas i u svetu 10
3 Zaključak 15
Literatura 16

Referentni URL