Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Značaj organizacionog ponašanja u savremenoj kompaniji - organizaciono ponašanje
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz kulture ponašanja.

Burne promene u okruženju uslovljavaju revolucionarne promene kao što su promene organizacija. Danas organizacije deluju u okruženju koje traži drugačije pristupe,drugačije načine mišljenja i drugačije strukture. Novi načini mišljenja treba da

redizajniraju sisteme kako bi ponašanje stavili na prvo mesto. Savremene organizacije se okreću ka organizacionom ponašanju.

Organizaciono ponašanje predstavlja koncept koji teži ka evoluiranju u naučnu disciplinu. Koreni organizacionog ponašanja sežu do 1924. godine I tiču se poznatog “Hotorn eksperimenta”.

Organizaciono ponašanje je suštinski, deo ili podsistem u oblasti rukovodjenja. Preti da zameni sve poznate koncepte upravljanja.

Ono u sebi sadrži osnove izučavanja ponašanja ljudi u organizaciji, kao I metode koje se mogu koristiti kako bi se kanalisalo ponašanje u organizaciji. Pošto ponašanje podrazumeva interakciju zaposlenih u organizaciji, neophodno je predvideti I konstruktivno isplanirati odvijanje događaja izmedju učesnika u radnom okruženju.
Ono sadrži tri grupe procesaI one se predstavljaju kao: individualni, grupni I interpersonalni,kao I organizacioni procesi. Sve tri grupe procesa su u interakciji .

Organizaciono ponašanje predstavljalo je svojevrstan fenomen na svom početku ali je vremenom postalo konstrukcija svake organizacije, ono je neophodno I nadasve opširno. Iz tog razloga godinama se teži najboljoj definiciji organizacionog ponašanja.Jedna od opšteprihvaćenih je da ono obuhvata razumevanje, predvidjanje I kontrolu ponašanja zaposlenih.

Govoriti o tome koliko je zančajno organizaciono ponašanje bilo bi kao da želimo da ubedimo nekoga koliki je značaj ispunjavati osnovne potrebe organizma. Ono je neophodno, I neizostavni činilac svake organizacije. Sa težnjom da ostvari sopstveni identitet, već se učvrstilo na vodećim pozicijama menadžmenta ali I kao osnovna delatnost u oblasti ljudskih resursa.

Ubudućnosti bi trebalo da postoji odeljenje za organizaciono ponašanje u kompaniji, I ono bi trebalo da stoji kao primarni I sastavni deo organizacije, I terbalo bi mu dodeliti isti značaj koji je već dat ostalim sektorima kao što su sektor ljudskih resursa, sektor za top menadžment , itd.

Mišljenja sam da biti deo ovakvog sektora predstavlja veliku mogućnost napredka, mogućnost redizajniranja već postojećih struktura u kompanijama, kao I mogućnost realizovanja ideja zaposlenih.

SADRŽAJ:

Uvod 3
1.1 Pozicioniranje kompanije prema modifikovanoj BCG matrici 5
1.2 Organizovanje 5
1.3 Raspon menadžmenta 7
1.4 Savremeni metodi rukovođenja i organizacije rada 8
Literatura 12
Referentni URL