Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Manastir Jazak i njegova okolina
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
PREDGOVOR

Područje Nacionalnog parka "Fruška gora" odlikuje raznovrsno i značajno prirodno, kulturno-istorijsko i drugo društveno bogatstvo a jedna od bitnih odlika ovog prostora su i kompleksi fruškogorskih manastira. Vrednosti ovih objekata nije samo u njihovoj arhitekturi, fresko-slikarstvu, već i u ulozi koju su oni imali kao verski, kulturni i prosvetni centri. Za razliku od manastira u Srbiji koji su nastali u periodu snaženja i moći srpske srednjovekovne države, fruškogorski manastiri nastali su u periodu gubljenja srpske samostalnosti i danas predstavljaju istorijske spomenike i svedoke borbe jednog naroda za očuvanje svog identiteta i svoje duhovnosti. Pored istorijskih vrednosti, manastiri danas predstavljaju izraz kulturnih dostignuća prošlosti, pre svega arhitekture, slikarstva i književnosti.

***
Tokom studiranja često sam odlazila na planinarenje i obilaženje Fruškogorskih manastira od kojih je na mene najveći utisak ostavio manastir Jazak. Svakim sledećim dolaskom, postajala sam svesnija njegovog kulturno-istorijskog značaja i njegove monumentalnosti. Iz radoznalosti i želje da što bolje upoznam ovaj objekat i svoja saznanja prezentujem drugima, odlučila sam se da tema za moj diplomski rad bude "Turistička valorizacija manastira Jazak i njegove okoline". Sakupljajući podatke, trudila sam se da ih u rad unesem što više kako bi slika o nastanku, arhitekturi, slikarstvu i turističkom potencijalu manastira bila što potpunija.U pisanju rada služila sam se brojnom literaturom, informacijama pojedinaca i ustanova. Svima onima koji su mi izašli u susret, prilikom sakupljanja i obrade podataka i tokom studiranja, najsrdačnije se zahvaljujem.

Predmet, cilj i zadatak

Predmet proučavanja predstavlja manastir Jazak sa svojom okolinom, koji kao prostorno kulturno-istorijska celina od izuzetnog značaja za Republiku pomno čuva i predstavlja samo deo burne istorije srpskog naroda koju ovom prilikom želim da istaknem.
Cilj proučavanja je da se utvrdi na koji način da se kulturno-istorijske vrednosti manastira i okoline na pravi način turistički valorizuju i predstave javnosti. Cilj je, takođe, da se ukaže na određene nedostatke i manjkavosti, pri čemu se pre svega misli na turističku neuređenost i neopremljenost prostora za prihvat turista.
Zadatak proučavanja je ispitivanje mogućnosti uključivanja manastira u savremene turističke tokove. Unapređenje zaštite, očuvanje, uređenje i valorizacija ovog kulturno-istorijskog spomenika široj publici i javnosti predstavlja glavni zadatak rada.

[Slika: novisad.png]

SADRŽAJ

PREDGOVOR 1
UVOD 2
PREDMET, CILJ I ZADATAK 2
POLOŽAJ MANASTIRA JAZAK 3
GEOGRAFSKI POLOŽAJ 3
SAOBRAĆAJNI POLOŽAJ 4
TURISTIČKI POLOŽAJ 5
Turistički položaj u odnosu na matična mesta turista 5
Turistički položaj u odnosu na komplementarne turističke vrednosti 5
Turistički položaj u odnosu na konkurentne turističke vrednosti 6
PRIRODNO-GEOGRAFSKE KARAKTERISTIKE 8
GEOLOLOŠKE I GEOMORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE 8
KLIMTSKE KARAKTERISTIKE 8
HIDROLOŠKE KARAKTERISTIKE 9
VEGETACIJA I PEJZAŽ 9
DRUŠTVENO-GEOGRAFSKE KARAKTERISTIKE 11
ISTORIJSKI RAZVOJ SREMSKIH MANASTIRA 11
JAZAČKI PRNJAVOR 13
ISTORIJAT MANASTIRA 14
FUNKCIONISANJE MANASTIRA 18
ARHITEKTURA 19
IKONOSTAS 22
IKONE 24
BIBLIOTEKA I RIZNICA 29
TURISTIČKA VALORIZACIJA MANASTIRA I WEGOVE OKOLINE 30
TURISTIČKO-GEOGRAFSKI POLOŽAJ 30
UMETNIČKE VREDNOSTI MANASTIRA 31
TURISTIČKA VREDNOST AMBIJENTA 31
TURISTIČKA ATRAKTIVNOST I PREPOZNATLJIVOST 32
IZGRAĐENOST I OPREMLJENOST PROSTORA 33
UKLOPLJENOST U TURISTIČKO BOGATSTVO 34
ZAKLJUČAK 37
PRILOG 38
CAR UROŠ 38
LITERATURA 41
SADRŽAJ 43
Referentni URL