Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Društvene nauke
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.

Društvene nauke

Stranica: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Teme

 1. Stanje i perspektive sistema obračuna troškova u privrednim društvima (0 Odgovora)
 2. Sistematizovano udaljeno prikupljanje podataka sa aktivnih sistema za potrebe forenzi (0 Odgovora)
 3. Savremene informacione tehnologije u matematičkom obrazovanju (0 Odgovora)
 4. Relacije nekih antropomotoričkih sposobnosti sa postignutim rezultatom (0 Odgovora)
 5. Reinženjering prslovnih procesa primenom CMM modela (0 Odgovora)
 6. Regioni u ''starom'' i ''novom'' međunarodnom regionalizmu (0 Odgovora)
 7. Regionalni investicioni fondovi - šansa za smanjivanje regionalnih razlika (0 Odgovora)
 8. Razvojot na kulturniot turizam kako del od opštestvenata kohezija na republika makedo (0 Odgovora)
 9. Razvoj sistema za proveru znanja studenata u okvirima postojećeg is univerziteta (0 Odgovora)
 10. Razvoj controlling-a i njegova primena u praksi (0 Odgovora)
 11. Razvoj algoritma za minimizaciju snage gubitaka elektronskog servo pogona (0 Odgovora)
 12. Rastući značaj interne komunikacije za poslovni uspeh kompanija (0 Odgovora)
 13. Radijaciona hemija i komete (0 Odgovora)
 14. Računalna simulacija rada fotonaponskog sastava (0 Odgovora)
 15. Q faktor optičkih sistema za za digitalne protoke 10gbit i veće (0 Odgovora)
 16. Proces konstitucionalizacije Evrope - da li Evropska Unija treba da ima ustav (0 Odgovora)
 17. Problematika parametrizacije (0 Odgovora)
 18. Primena virtualizacije u digitalnoj forenzičkoj istrazi (0 Odgovora)
 19. Primena sopstvenog šifarskog algoritma za zaštitu ajax poziva kod web aplikacija (0 Odgovora)
 20. Pretpostavke uspešnog multikulturalnog poslovnog pregovaranja (0 Odgovora)
 21. Merdžeri i akvizicije u evropskom bankarstvu (0 Odgovora)
 22. Marketing strategija u visokom obrazovanju (0 Odgovora)
 23. Kvalitet usluga u internet bankarstvu (0 Odgovora)
 24. Kriptografska zaštita baza podataka (0 Odgovora)
 25. Karakterizacija kotodnih materijala (0 Odgovora)
 26. Izazovi i promene u srednjem nivou menadžmenta savremenih organizacija (0 Odgovora)
 27. Informacioni sistem univerziteta (0 Odgovora)
 28. Finansijska analiza u funkciji upravljanja kreditnim rizikom (0 Odgovora)
 29. Efikasnost primene savremenih finansijskih proizvoda u srbiji sa posebnim osvrtom na (0 Odgovora)
 30. Doprinos bezbednosti informacionog sistema registra akcija i akcionara (0 Odgovora)
Stranica: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Referentni URL