Sistem nacionalnih racuna - bih

Nova tema  Odgovori 
Podelite temu sa drugarima: ZARADITE PRODAJOM SVOJIH RADOVA
 
Ocena teme:
  • 0 Glasova - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Autor Poruka
mat.dipl5 Nije na vezi
Member
***

Poruka: 245
Pridružen: Sep 2010
Poruka: #1
Sistem nacionalnih racuna - bih
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.NACIONALNI RAČUNI
Metodološka objašnjenja
Bruto domaći proizvod na bazi dodane vrijednosti u tekućim cijenama


U obračunu Bruto domaćeg proizvoda za Bosnu i Hercegovinu i entitete primjenjuje se metodologija Ujedinjenih nacija "Sistem nacionalnih računa" - SNA 1993 i njena evropska verzija "Evropski sistem nacionalnih računa" - ESA '95. Obračun Bruto domaćeg proizvoda, u skladu sa SNA/ESA metodologijom, radi se u Bosni i Hercegovini od 1996. godine. Za ratne godine, 1992-1995, ne postoje pouzdane procjene Bruto domaćeg proizvoda. Do 1991. godine Bosna i Hercegovina, kao i sve druge republike bivše Jugoslavije, vršila je obračun nacionalnih računa po konceptu materijalne proizvodnje. Po SNA/ESA metodologiji u Bruto domaćem proizvodu su obuhvaceni rezultati svih aktivnosti prizvodnje dobara i usluga. Ovaj koncept obračuna poznat je kao širi koncept obračuna proizvodnje. U obračun se, pored materijalne proizvodnje i usluga vezanih za proizvodnju, uključuju i sve druge djelatnosti kao što su: bankarstvo i finansijske usluge; usluge osiguranja; usluge obrazovanja, zdravstva i socijalnog osiguranja; usluge državne administracije (odbrana, javni red, sigurnost i dr.); netržišne usluge, lične usluge, kao i sve vrste neprofitnih usluga. Za izvodenje obračuna Bruto domaćeg proizvoda, za BiH i entitete, koriste se raspoloživi statistički podaci poslovnih subjekata (preduzeća, banaka, osiguravajućih društava, ustanova, organa uprave i ostalih subjekata) koji su rezidentni na prostoru Bosne i Hercegovine, kao i podaci o poljoprivrednoj i nepoljoprivrednoj proizvodnji (gazdinstva i radnje) koja se obavlja u okviru domaćinstva. Obračun se izvodi na osnovu podataka poslovnih subjekata registrovanih i raspoređenih prema Klasifikaciji djelatnosti, koja je uskladena sa evropskom klasifikacijom NACE - Rev. 1 (Klasifikacija ekonomskih aktivnosti EU). Ova Klasifikacija djelatnosti primjenjuje se u statističkim institucijama u BiH već više godina. Poslovni subjekti su, za sada, za obračun BDP-a grupisani u područja djelatnosti kao institucionalne jedinice, prema sjedištu i pretežnoj djelatnosti, a ne prema jedinicama homogene aktivnosti (jedinice u sastavu), što treba dostići u narednom periodu. Prije implementacija nove Klasifikacije djelatnosti procjene nacionalnih računa rađene su prema Jedinstvenoj klasifikaciji djelatnosti (JKD), korištenoj u statističkom sistemu bivše Jugoslavije. Na osnovu obračunatog ukupnog bruto domaćeg proizvoda u tekućim cijenama, prosječnog godišnjeg kursa Centralne banke Bosne i Hercegovine za američki dolar i euro, te procijenjenih podataka o broju ukupnog stanovništva sredinom godine za BiH, izračunava se bruto domaći proizvod u američkim dolarima i eurima, ukupno i po stanovniku.Zbog nedostatka pouzdanijih podataka za izvođenje procjena u obračun Bruto domaćeg prizvoda nije uključena vrijednost neobuhvaćenih ekonomskih aktivnosti (siva ekonomija, skrivene, ilegalne aktivnosti i sl.), kao ni procjena vrijednosti indirektno mjerenih usluga stanovanja u kućama i stanovima nastanjenim njihovim vlasnicima. Prema SNA/ESA metodologiji ove stavke ulaze u granicu proizvodnje, tj. trebaju se ukljuciti u obračun i rasporediti u djelatnosti u kojima se pojavljuju. U BiH, do sada, nisu provođena posebna istraživanja o neobuhvaćenim ekonomskim aktivnostima, niti postoje podaci o broju i strukturi stambenih jedinica nastanjenih samim vlasnicima, prema lokaciji i karakteristikama. U javnosti postoje, veoma različite, nezvanične ocjene veličine ovih pojava, ali one ne mogu biti relevantan osnov za statističke procjene. Službeno se problem statističkog praćenja, mjerenja i obuhvata neregistrovanih ekonomskih aktivnosti i imputirane stambene rente može riješiti jedino prikupljanjem dodatnih podataka i informacija, kao i na osnovu posebnih, stručnih metoda procjene. U statističkim institucijama u BiH se poduzimaju određeni, eksperimentalni radovi, u vezi sa unapređenjima procjena za pomenute stavke, ali je ta aktivnost u početnoj fazi, jer nedostaju potrebni resursi. Svakako, rad na podešavanju Bruto domaćeg prizvoda za veličine neobuhvaćenih ekonomskih aktivnosti i imputirane stambene rente mora imati visok prioritet u kratkoročnim statističkim planovima.Nakon što statističke institucije provedu odgovarajuća istraživanja, dobiju rezultate i obave stručne procjene i analize imaju obavezu da dobivene rezultate naknadno uključe u ranije obrade po sektorima i godinama. Bruto domaći proizvod za BiH i entitete, (predstavljen u Biltenu Agencije za statistiku BiH), urađen je po proizvodnom metodu, na bazi dodane vrijednosti, u tekućim cijenama. SNA/ESA metodologija preporučuje obračun BDP-a po tri metode i međusobno poređenje dobivenih rezultata. Za BiH bi bilo posebno važno da se uradi obračun BDP-a po rashodnoj metodi, a na osnovu drugih, nezavisnih, izvora podataka i anketa, jer bi razlika u rezultatima trebala ukazati na velicinu neobuhvaćenih ekonomskih aktivnosti u dosadašnjem obračunu.


Sistem nacionalnih računa, Račun proizvodnje i obračun Bruto domaćeg proizvoda


Sistem nacionalnih racuna je integrisani skup makroekonomskih racuna i bilansnih šema, zasnovanih na međunarodno dogovorenim pojmovima, definicijama, klasifikacijama i računovodstvenim pravilima.

Ovaj sistem obuhvata slijedeće račune:

1.Tekuće račune (račun proizvodnje i račun stvaranja, raspodjele i upotrebe dohotka),
2.Račune akumulacije (kapitalni račun, finansijski račun i račun ostalih promjena u aktivi) i
3.Bilanse.

U statističkim institucijama u Bosni i Hercegovini primjena SNA/ESA metodologije je na početku i sada se radi Račun proizvodnje (prvi u nizu računa) i izvodi obračun Bruto domaćeg proizvoda na bazi dodane vrijednosti u tekućim cijenama. Nedovoljan broj osnovnih podataka i neusklađenost statističkih pokazatelja proizvedenih u drugim statističkim oblastima sa međunarodnim preporukama su osnovni problemi koji limitiraju dalje unapređenja statistike nacionalnih računa i implementaciju SNA/ESA metodologije.


Računom proizvodnje prikazuju se rezultati proizvodnih aktivnosti po pojedinim djelatnostima i sektorima. Osnovne stavke u računu proizvodnje su: bruto vrijednost proizvodnje, medufazna potrošnja i bruto dodana vrijednost kao njihova razlika i rezultat proizvodnih aktivnosti. Bruto dodana vrijednost u sebi sadrži: sredstva zaposlenih, bruto poslovni višak ili mješoviti dohodak i ostale poreze na proizvodnju. Bruto domaći proizvod je osnovni makroekonomski agregat računa proizvodnje i može se izračunati pomoću tri pristupa i to: 1) proizvodni pristup, 2) rashodni pristup i 3) dohodovni pristup. Prema proizvodnom pristupu Bruto domaći proizvod je zbir bruto dodanih vrijednosti stvorenih u svim djelatnostima (obračunatih u baznim cijenama), koji se koriguje za neto poreze na proizvode i indirektno mjerene usluge finansijskog posredovanja. Prema rashodnom pristupu Bruto domaći proizvod je zbir: a) finalne potrošnje (potrošnja domaćinstava, neprofitnih institucija koje služe domaćinstvima i vladina potrošnja), b) bruto investicija (bruto investicije u stalna sredstva, promjene u stanju zaliha i neto nabavke dragocjenosti) i c) neto izvoza roba i usluga (izvoz roba i usluga manje uvoz roba i usluga). Prema dohodovnom pristupu Bruto domaći proizvod je zbir potrošnje fiksnog kapitala, sredstava zaposlenih, neto poreza na proizvodnju i izvoz i poslovnog viška i mješovitog dohotka.

Definicije osnovnih elemenata Računa proizvodnje i Bruto domaćeg proizvoda

Bruto vrijednost proizvodnje se definiše kao tržišna vrijednost svih proizvedenih roba i usluga koje proizvedu rezidentni proizvodači tokom obračunskog razdoblja.Razlikuju se tri kategorije proizvodnje: a) tržišna proizvodnja, b) proizvodnja za vlastitu finalnu upotrebu i c) ostala netržišna proizvodnja.Bruto vrijednost proizvodnje se obracunava po dva osnovna metoda, kao vrijednost proizvodnje ili kao suma troškova nastalih u toku proizvodnje. Proizvodna metoda se uglavnom primjenjuje za proizvodače roba i usluga koji su tržišno orijentisani. Bruto vrijednost proizvodnje, dobivena po ovoj metodi predstavlja tržišnu vrijednost proizvedenih dobara i usluga. Metoda troškova se uglavnom primjenjuje za institucionalne jedinice sektora države i ostale neprofitne institucije. Bruto vrijednost proizvodnje za ove jedinice izračunava se kao zbir medufazne potrošnje i bruto dodane vrijednosti. Medufazna potrošnja, po nabavnim cijenama, je vrijednost proizvoda i usluga koje se transformišu, koriste i troše u procesu proizvodnje.

Medufazna potrošnja obuhvata:

a) troškove sirovina i materijala,
b) troškove energije i rezervnih dijelova,
c) troškove usluga
d) ostale troškove poslovanja.


PORUČITE RAD NA OVOM LINKU >>> SEMINARSKI
maturski radovi seminarski radovi maturski seminarski maturski rad diplomski seminarski rad diplomski rad lektire maturalna radnja maturalni radovi skripte maturski radovi diplomski radovi izrada radova vesti studenti magistarski maturanti tutorijali referati lektire download citaonica master masteri master rad master radovi radovi seminarske seminarski seminarski rad seminarski radovi kvalitet kvalitetni fakultet fakulteti skola skole skolovanje titula univerzitet magistarski radovi

LAJKUJTE, POZOVITE 5 PRIJATELJA I OSTVARITE POPUST
01:43 PM
Poseti veb stranicu korisnika Pronađi sve korisnikove poruke Citiraj ovu poruku u odgovoru
Nova tema  Odgovori 


Verovatno povezane teme...
Tema: Autor Odgovora: Pregleda: zadnja poruka
  Otvaranje tekućeg računa u bankama derrick 0 1,051 02-06-2013 12:55 PM
zadnja poruka: derrick
  Centralno bankarsto i monetarna politika s akcentom na funkcionisanje centralne BiH derrick 0 1,505 13-11-2012 11:17 PM
zadnja poruka: derrick
  Lizing institucije kao mogući izvori finansiranja u BiH - ij Dzemala 0 2,015 11-07-2011 09:03 PM
zadnja poruka: Dzemala
  Master rad - MR - Evropski sistem centralnih banaka i evropske integracije erik_bananamen 0 2,595 26-05-2011 12:07 AM
zadnja poruka: erik_bananamen
  Finansijski sistem, banke i rizik Dzemala 0 1,943 29-03-2011 02:06 PM
zadnja poruka: Dzemala

Skoči na forum: