Nacionalni parkovi Srbije

Nova tema  Odgovori 
Podelite temu sa drugarima: ZARADITE PRODAJOM SVOJIH RADOVA
 
Ocena teme:
  • 0 Glasova - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Autor Poruka
Vesnica Nije na vezi
Posting Freak
*****

Poruka: 2,567
Pridružen: May 2010
Poruka: #1
Nacionalni parkovi Srbije
Maturski, seminarski i diplomski radovi iz geografije.

Prema dosadašnjem stepenu razvoja turizma izdvajaju se sledeći NP:
1.Kopaonik
2.Tara
3.Šara
4.Đerdap
5.Durmitor

Nacionalni park Biogradska gora

Turističko-geografski položaj. Obuhvata teritoriju tri opštine: Kolašin, Mojkovac i Berane. Obuhvata centralni deo Bjelasice (severo-istok Crne Gore). Površina NP=5400 ha, a zaštitna zona=14400 ha. Granice NP polaze od reke Tare (kota832), preko Jarčevih strana prema koti (2032), a zatim 2005. Potom ide prema istoku do Šiškog jezera, zatim vrhova – Velika ostrovica, Crna glava, Troglav, katun Goleš, Crvena greda, Donji lumer, tok Lumerskog potoka do njegovog ušća u Taru.

Motivi nastajanja NP. Osnovni motiv je postojanje prašume Biogradska gora, koja je jedna od tri prašume u Evropi. (Perućica u BiH i Beloveška pušća u Poljskoj)

Biogradska gora je proglašena NP 1952. godine, a zaštita ovih delova vodi poreklo iz 1878. kada je sa slivom Biogradske reke i Jezerštice dobila status tzv. Knjaževog zabrana, a sa oslobođenjem Kolašina od Turaka, crnogorska plemena su poklonila deo prašume knjazu Nikoli. U vreme dinastije Petrovića, do šume koji je bio u sastavu Biogradske gore, korišćen je kao dvorsko lovište. Lov je obavljan po strogim nadzorom. Ovakva tradicija očuvanja doprinela je da biogradska gora postane jedan od najočuvanijih prostora koji ima status NP.

Pripada evropskom tipu NP.
Prostornim planom NP je podeljen na tri zone:
Zona sa režimom stroge zaštite (prašumski rezervat) – ovde je uspostavljen režim stroge zaštite šuma, vegetacije, vode, faune i zemljišta. Ovde su dozvoljene samo aktivnosti koje se odnose na naučna istraživanja i edukacije, kao i one koje se odnose na unapređenje i uređenje prirode po posebnim programima.
Zona liberalnije zaštite prirode – Ovde su predviđene mere i režim očuvanja, zaštite, uređenja, unapređenja i korišćenja teritorije i pojedinačnih objekata.
Zaštitna zona NP – Ova zona je predviđena za rekreaciju, sport, turizam, poljoprivredu, saobraćaj i gradnju ostalih oblika materijalne osnove turizma i drugih delatnosti, ali u skladu sa propisima šire zone zaštite prašumskog rezervata i vodenih resursa parka.

Saobraćajna povezanost NP se nalazi u kontaktu sa primorskim turističkim pravcem (put od Petrovca, preko Podgorice, Kolašina i Bjelog polja, kao i železnička pruga Beograd-Bar). Interne saobraćajnice nisu dovoljno dobre.

Geološki sastav i reljef Zastuplene su sedimentne stene mlađeg paleozoika, mlađeg mezozoika, eruptivne stene starijeg mezozoika i sedimentne stene kenozoika. U sastav Bjelasice ulaze kvarcni škriljci, krečnjaci, peščari, gline i lapori. Sam masiv se sastoji iz dva sekundarna dela. To su niža površ – Vranjak (sa planinskim vencem oko 2150 m) i viša površ koja je u prošlosti bila izložena procesu glacijacije, tako da sadrži niz cirkova sa jezerima, ledničke valove i morene.

Hidrografija To su pre svega vrlo atraktivna glacijalna jezera. Najveće je Biogradsko jezero. Ono je ugroženo, a to se ispoljava u gubljenju vode kroz ponore u severnom kraku. Drugi procesi koji ga ugrožavaju su: Konstantno biva zasipano nanosima pritoka – Biogradske reke i Laleovog potoka, u njega dospeva velika količina oragnskog materijala sa celog sliva, morenska kompaktna masa koja drži jezero u postojećoj konstituciji biva stalno razarana delovanjem reke Jezerštice. Od ostalih, u red značajnijih jezera spadaju – Pešića jezero, Urslovačko (kurikućko) jezero, Šiško jezero, Malo Urslovačko, Malo Šiško jezero, Blatno jezero i dr.
Kuriozitet čine jezera i vrela nastala na kontaktu krečnjaka i škriljaca. Javljaju se u Vranjaku, jugozapadno od vrha Troglav, u Jaganjačkim rupama itd. (temp. U VIII 4-25ºC)
Od rečnih tokova značajniji su – Tara, Biogradska rijeka, Jezrštica, Bjelovićka, Mušovića rijeka, Suvodo, Pešića rijeka i potok Bendovac.

Biogeografija Na prostoru od 850 – 1800m zastupljene su skedeće biljne zajednice – šuma kitnjaka i belog graba, zajdnica crnog graba i jesenje šaše, zajednice bukve i jesenje šaše, brdska bukova šuma, šume bukve i jele, subplaninska bukova šuma sa balkanskim javorom, zajednica bukve i bekice, subalpska smrčeva šuma, zajednice klekovine bora, zajednice niske kleke i divlje ruže, zajednice krupnolisne ive. Od nešumske vegetacije postoje – planinske rudine na silikatima i kiselim zemljištima, planinske rudine na krečnjacima, vegetacija oko snežnika, vegetacija u pukotinama stena, vegetacija mezofilnih livada, vegetacija niskih cvetova, vegetacija planinskih vrštiva, vegetacija oko naselja, vegetacija slatkih voda.
Kada je u pitanju fauna, tu se ističu – srna, veliki tetreb, mrki medved, evropski jelen kao i životinje koje žive i na okolnom prostoru.
Aktuelni problemi očuvanja i zaštite Degradacija NP se ispolava u sledećem – narušavanje prirodne sredine uz reku Taru izgradnjom železničke pruge, izgradnja dalekovoda pored reke Tare i prema Zekovoj glavi, izgradnja objekata pored Biogradskog jezera koji odstupaju od minimalnih normi koje treba poštovati kako bi okolina zadržala stanje ravnoteže, nedozvoljena ispaša stoke u granicama NP, kao i neodmereno prikupljanje plodova, velika frekvencija saobraćaja i velika koncentracija parkiranih vozila pored Biogradskog jezera, izgradnja asfaltne baze u dolini Štitaričke reke, postojanje deponije u dolini reke Tare, neblagovremeno preduzete mere za saniranje površinskih kopova "Brskovo".

Antropogene vrednosti Glavni centar Biogradske gore je Kolašin. Nalazi se u dolini Tare na nadmorskoj visini od 950 m, okružen Bjelasicom, Sinjajevinom i Komovima. Najznačajniji srednjovekovni spomenik je manastir Morača (freske iz 13. i 14. veka), zatim crkva Sv Petra (Bjelo Polje, u njoj je nastalo Mirosavljevo jevanđelje), Đurđevi stupovi (Berane), crkva Sv Nikole (Bjelo Polje), manastir Sv Đorđije (Dobrilovina) itd. Od novijih spomenika se tu nalaze – spomenik Mojkovačkoj bici (Mojkovac), kao i spomenici koji se odnose na događaje i ličnosti iz II svetskog rata (Berane, Andrijeviva, Kolašin).

Turistička infrastruktura Na području NP, tačnije na lokalitetu Jezerina izgrađena je žičara u dužini od 2 km i kapaciteta 1200 skijaša/h. Takođe postoji i ski-lift dužine 400 m i kapaciteta 500 skijaša/h.

Materijalna osnova Kolašin - Hotel "Bjelasica *** (320 ležaja), Omladinski centar (120 ležaja), moteli "Kolašin" (32 ležaja), "Crkvine" (30 ležaja) i "Manastir Morača" (35 ležaja). Biogradska gora – Prvi zimski sportsko-rekreativni centar na lokalitetu Jezerina, motel "Baljak" (35 ležaja), restoran "Sjerogošte" (60 mesta). Biogradsko jezero – Lovački dom (100 mesta + 15 ležaja), restoran "Vodenica".

Promet turista Najveći promet je bio u periodu 1986-1990, kada je registrovano ukupno 24894 turista (domaćih 13991 i stranih 10903), a najmanji 1979. i to 3400 (2500 domaćih i 900 stranih) zbog zemljotersa u Crnoj Gori.

Oblici turističkih kretanja Letnja turistička kretanja se mogu svesti na planinarenje i blage oblike šetnje obeleženim planinarskim stazama. Atraktivni vidikovci su vrhovi – Crna glava, Strmenica, Zekova glava, Troglav, Bjelilo i Jarčeve stene. Izletišta su – Biogradsko jezero, Jelovica, Zekova glava i Vranjak. Zimski sportsko-rekreativni turizam počinje da se afirmiše u poslednjih nekoliko godina i to na lokalitetu Jezerina. Moguć je razvoj stacionarnog, izletničkog i ekskurzionog turizma na Biogradskom jezeru u letnjoj polovini godine, ali uz zadržavanje dovoljno visokog vodostaja.

Nacionalni park Durmitor

Turističko-geografski položaj NP je osnovan 1952. godine, ali je konačna granica NP bila određena tek 1978. kada je donesen novi Zakon o NP Crne Gore. Planina se nalazi između kanjonskih dolina Pive, Tare, Komarnice i Sušice u severnom delu Crne Gore. Dugačak je 55 km, a širok 18-21 km. Najviša tačka je Bobotov kuk (2523 m) , a najniža u koritu Tare ispod vrela Nozduć (506 m). P=36000 ha. Teritorija parka je razmeštena u pet opština – Žabljak, Pljevlja, Plužine, Šavnik i Mojkovac. Granica NP počinje jugoistočno od Žabljaka (vrh Javorovača), zatim ide preko sela Kovčice, grebena Ranisave, Boljskih greda, do Komarnice, zatim preko Studene izbija na Veliki Buručkovac, proteže se rubom Treskavca, preko Nikolinog dola, Šokačkog koma, Orijevica, iznad Sušice produžava do Sokoline. U produžetku preseca Taru, penje se do Rudog polja, zatim spušta na ušće Drage u Taru, ide rubom kanjona Drage do Crkvina, zatim desnom ivicom padina ispod Javorovačkih stena, Ravni i Zaglavka, prelazi na Igrišta, spušta se preko Trešnjice, preseca Selačku reku i ispod Vaškova izlazi na Borovac i spušta se na ušće Bistrice u Taru. Granica dalje vodi vododelnicom do Krsca, naselja Jasića i zahvata Zabojsko jezero, produžava preko Gradine, preko Rudanaca stiže do Ravništa. Dalje nastavlja vrhovima Trgilja, Crni vrh i Elava, preko Tmorske glavice, Velike Kamenjače, Ćurovca, Kuka i izbija na Mali Štulac. Zatim se spušta u selo Bosaču, preko Pitomina i Kovačke doline, zahvatajući naselje Žabljak, izlazi na Javorovaču.
Sadašnjim granicama parka nisu obuhvaćene sve prirodne vrednosti kao što su – pravac od Ćurevca prema podgori, šumski kompleks Dragašnica, gornji deo doline Komarnice sa kanjonom Nevidio i oba Pošćanska jezera, šumski kompleks Miligora i Borje i donji sliv Selačke reke.

Najbliži gradski centri su Nikšić i Podgorica. Značajniji emitivni centri su su Beograd i teritorija Vojvodine, a zatim veći gradovi centralne Srbije i veća mesta crnogorskog primorja. Turistički položaj Durmitora u odnosu na ostala turistička mesta je manje povoljan, pošto ima direktnu konkurenciju u zimskim centrima Biogradska gora i Kopaonik. Međuti najveću konkurenciju ima u primorskim mestima, što je najviše izraženo leti.

Saobraćajna povezanost Magistralni put Beograd-Bar, pivska magistrala (Sarajevo-Podgorica). Regionalni putevi – Pljevlja-žablja-Nikšić, Mojkovac-Đurđevića Tara-Žabljak i Žabljak-Trsa-Plužine za povezivanje istočnih i zapadnih delova parka. Lokalni putevi – Njegovuđa-Brajkovača-Rudanci, Žabljak-Mala Crna Gora-kanjon Sušice-Nedajno, Đurđevića Tara-Lever Tara-Ograđenica, Kosanica-Premćani, Šavnik-Komarnica-Dubrovsko, Kosanica-Bobovo. Železnička pruga Beograd-Bar. Aerodromi Podgorica i Tivat. Saobraćajna povezanost sa ostalim mestima nije povoljna, zato što su glavni magistralni putni pravci udaljeni najmanje oko 70 km, a vazdušne luke oko 100 km.

Geološka građa i reljef. U građi Durmitora učestvuju karbonatne, silicijske i klastične stene gornjeg perma, trijasa, jure, krede i kvartara i vulkanske stene srednjeg trijasa i gornje jure. Pošto je ova teritorija bogata vodenim talozima, a podloga izgrađena od karbonatnih stena koje su veoma ispucale, stekli su se svi uslovi za intezivnu


PORUČITE RAD NA OVOM LINKU >>> SEMINARSKI
maturski radovi seminarski radovi maturski seminarski maturski rad diplomski seminarski rad diplomski rad lektire maturalna radnja maturalni radovi skripte maturski radovi diplomski radovi izrada radova vesti studenti magistarski maturanti tutorijali referati lektire download citaonica master masteri master rad master radovi radovi seminarske seminarski seminarski rad seminarski radovi kvalitet kvalitetni fakultet fakulteti skola skole skolovanje titula univerzitet magistarski radovi

LAJKUJTE, POZOVITE 5 PRIJATELJA I OSTVARITE POPUST
08:04 PM
Poseti veb stranicu korisnika Pronađi sve korisnikove poruke Citiraj ovu poruku u odgovoru
Nova tema  Odgovori 


Verovatno povezane teme...
Tema: Autor Odgovora: Pregleda: zadnja poruka
  Nacionalni park Đerdap derrick 0 1,426 06-02-2014 11:39 PM
zadnja poruka: derrick
  Reke istočne Srbije Maja 0 4,696 02-08-2012 04:05 PM
zadnja poruka: Maja
  Manastiri kao element turisticke ponude Srbije Dzemala 0 1,659 18-10-2010 07:04 PM
zadnja poruka: Dzemala
  Poljoprivreda Srbije na putu ka EU Dzemala 0 1,488 26-08-2010 11:33 PM
zadnja poruka: Dzemala
  Nacionalni parkovi sveta VS1 0 2,862 02-07-2010 05:20 PM
zadnja poruka: VS1

Skoči na forum: