Finansije i finansijska tržišta

Nova tema  Odgovori 
Podelite temu sa drugarima: ZARADITE PRODAJOM SVOJIH RADOVA
 
Ocena teme:
  • 0 Glasova - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 
Autor Poruka
Autor1 Nije na vezi
Posting Freak
*****

Poruka: 2,299
Pridružen: Aug 2009
Poruka: #1
Finansije i finansijska tržišta
Koji su osnovni oblici organizacije tržišta novca?
Institucionalizovano tržište novca – naziva se još centralizovano tržište novca i ono je posebna posrednička finansijska organizacija koja radi u svoje ime i za račun svojih komitenata sve transakcije na tržištu novca; prednost ovog oblika tržišta novca je u tome što su ponuda i tražnja novca koncentrisane na jednom mestu i u isto vreme
Neinstitucionalizovano tržište novca – naziva se i slobodno ili otvoreno tržište novca jer se na njemu pojavljuju svi privredni subjekti koji žele trgovati novčanim likvidnim sredstvima; na njemu se pojavljuje veći stepen konkurencije ali se gube neke pozitivne strane karakteristične za institucionalizovana tržišta
Mešovito tržište novca – predstavlja rezultat nastojanja industrijski najrazvijenijih zemalja da stvore tržište novca koje bi predstavljalo kombinaciju pozitivnih elemenata dva prethodno prezentovana oblika organizovanja tržišta novca
Šta je predmet rada tržišta novca?
Predmet rada tržišta novca je trgovina novcem odnosno:kupovina i prodaja salda potraživanja na kontima poslovnih banaka,kup i prod hartija tržišta novca od strane i između učesnika na tržištu novca,međubankarska trgovina viškovima obaveznih rezervi.
3. Poslovi koji se obavljaju na tržištu novca.
Poslovi na tržištu dnevnog novca (dnevni novac predstavlja višak potraživanja, odnosno trenutni višak likvidnih sredstava koje poslovna banka ponudi drugim bankama),Poslovi na terminskom tržištu novca (terminski novac je saldo potraživanja na računu banke, odnosno višak likvidnih sredstava koje poslovna banka nudi na duži rok na zajam drugim poslovnim bankama)
4. Koje su tri osnovne grupe kratkoročnih hartija od vrednosti po tipu emitenta? Navedi.
- HOV države ili posebnih paradržavnih institucija,HOV centralne banke,HOV privrednih preduzeća, drugih firmi ili privatnih lica, koje su akceptirane od strane ovlašćenih finansijskih institucija.

5. Kratkoročne državne obveznice.
Kratkoročna državna obveznica je obligaciona HOV kojom se emitent obavezuje da će u određenom roku imaocu obveznice vratiti posuđeni iznos naznačen na obveznici uvećan za kamatni prihod. Izdaju se sa rokom dospeća od 1, 3, 6 i 12 meseci, i imaju obeležja diskontnih kratkoročnih finansijskih instrumenata.
6. Blagajnički zapisi.
su diskontne hov–instrumenti duga, koji se emituju u cilju prikupljanja slobodnih novčanih sredstava.To je hov koja glasi na određeni novčani iznos deponovan u ban,sa rokom dospeća kraćim od godinu dana i određenom kam stop.
7. Ko može biti emitent blagajničkih zapisa? Navedi.
Emitenti mogu biti:
Država,centralna banka,poslovne banke,druge finansijske organizacije.
8. Komercijalni zapisi.
Komercijalni zapisi su kratkoročne hov–instrumenti duga odnosno sa fiksnim rokom dospeća.Emitovanje komer zapisa je motivisano prikupljanjem slobodnih novčanih resursa neophodnih za prevazilaženje problema nastalih kao rezultat povremenih novčanih nestašica.

9. Bankarska potvrda o depozitu je pismena isprava kojom se ugovor o depozitu čine podobnim za trgovanje na sekundarnom tržištu. Depozitne certifikate koji glase na određenu sumu deponovanu u banci na određen rok i po određenoj kamatnoj stopi, emituju poslovne banke. Rok dospeća depozitnih certifikata je od 7 dana do 12 meseci. Depozitni certifikat pokušava da reši suprotnost između dve želje vlasnika novca: želje za likvidnošću i držanja novca kod sebe, što ne donosi nikakvu kamatu, i želje za zaradom u obliku kamata na depozite, što smanjuje njegovu likvidnost.
10. Bankarski akcept. je kratkoročna hov kojom se neopozivo naređuje isplata određene sume novca njenom imaocu, na određeni dan, a po naredbi izdavaoca. To je u stvari menica i nastaje kao rezultat konkretne trgovačke operacije. Njen rok dospeća naplate je ili fiksiran ili se računa od dana akceptiranja. Bankarski akcept se obično izdaje s rokom dospeća od 30 do 90 dana.
11.


Međunarodna trgovina viškovima obaveznih rezervi.
Obavezne rezerve koje banke moraju držati kod cb predstavljaju jedan od najznačajnijih inst monet kred polit svake zemlje.Operacije na otvorenom tržištu smatraju se fleksibilnim instrumentima monetarno-kreditnog regulisanja,dok je stopa obaveznih rezervi rigidan ali u određenim uslovima neizbežan metod efikasnog usklađivanja obima depozita i kreditnog potencijala banaka.
12. Šta se obavlja na primarnom, a šta na sekundarnom tržištu kapitala?
Na primarnom tržištu kapitala se obavljaju dve bitne funkcije:
kreiraju se nove emisije kapitala i omogućava njegova upotreba za privredne ciljeve emitenata dugoročnih finansijskih instrumenata i nicijalna prodaja,a sek tržište omogućava neprekidnu realokaciju finansijskih sredstava između različitih investitora. dozvoljavajući jednima da prodaju takva sredstva dok drugi mogu koristiti svoj višak sredstava da bi ih kupili.
13. Koja tržišta objedinjuje tržište kapitala u sebi? Navedi i objasni.
- kreditno na kome se nude i potražuju dugoročni,investicioni krediti,hipotekarno tržište,na kome se nude i odobravaju dugoročni krediti na osnovu hipotekarnih zaloga i tržište dugoročnih hov koje se naziva i tržište efekata.
14. Instrumenti tržišta kapitala.
Dugoročni finansijski instrumenti, ili instrumenti tržišta kapitala su instrumenti sa rokom dospeća dužim od jedne godine.Transakcije ovim finansijskim instrumentima obavljaju se na tržištu kapitala,a ovi instrumenti se često nazivaju i efektima ili instrumentima kapitala.
15. Šta su akcije i koja prava ona daju vlasniku?
Akcije su vlasnički finansijski instrumenti čijom kupovinom vlasnik akcije postaje nosilac vlasništva nad kapitalom. Akcije daju vlasniku pravo:kontrole rada preduzeća,na deo dobitka,preče kupovine kod emisije novih akcija,na rezidualni deo likvidacione mase preduzeća,na transfer akcija.
16. Navedi i objasni dve osnovne vrste akcija.
Obične akcije daju vlasniku pravo učešća u upravljanju, dobiti, glasačko pravo na skupštini akcionara, pravo na srazmeran deo likvidacione mase preduzeća i dr.
Preferencijalne akcije imaju prednost u odnosu na obične akcije u isplati dividende iz likvidacione mase, manje su rizične,ali ako investitori primaju redovno dividende koje su unapred dogovorene i fiksirane,u procentu ili apsolutnom iznosu u odnosu na nominalnu vrednost akcija, nemaju pravo upravljanja preduzećem


PORUČITE RAD NA OVOM LINKU >>> SEMINARSKI
maturski radovi seminarski radovi maturski seminarski maturski rad diplomski seminarski rad diplomski rad lektire maturalna radnja maturalni radovi skripte maturski radovi diplomski radovi izrada radova vesti studenti magistarski maturanti tutorijali referati lektire download citaonica master masteri master rad master radovi radovi seminarske seminarski seminarski rad seminarski radovi kvalitet kvalitetni fakultet fakulteti skola skole skolovanje titula univerzitet magistarski radovi

LAJKUJTE, POZOVITE 5 PRIJATELJA I OSTVARITE POPUST
04:37 PM
Poseti veb stranicu korisnika Pronađi sve korisnikove poruke Citiraj ovu poruku u odgovoru
Nova tema  Odgovori 


Verovatno povezane teme...
Tema: Autor Odgovora: Pregleda: zadnja poruka
  Javne finansije - Seminarski Dzemala 0 1,797 29-08-2011 01:55 PM
zadnja poruka: Dzemala
  Finansijska analiza u funkciji upravljanja kreditnim rizikom profesorXXX 0 2,222 26-05-2011 11:39 PM
zadnja poruka: profesorXXX
  Poslovne finansije- Predavanje 2 Dzemala 0 1,904 23-04-2011 09:37 PM
zadnja poruka: Dzemala
  Analiza trzista i plasman robe Dzemala 0 2,568 07-03-2011 08:11 PM
zadnja poruka: Dzemala
  Pojmovno određenje i vrste tržišta kapitala- tržište novca i kapitala, istočno Saraje Dzemala 0 2,556 02-03-2011 07:23 PM
zadnja poruka: Dzemala

Skoči na forum: