Evropska monetarna unija

Nova tema  Odgovori 
Podelite temu sa drugarima: ZARADITE PRODAJOM SVOJIH RADOVA
 
Ocena teme:
  • 0 Glasova - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Autor Poruka
Vesnica Nije na vezi
Posting Freak
*****

Poruka: 2,567
Pridružen: May 2010
Poruka: #1
Evropska monetarna unija
Maturski, seminarski i diplomski radovi iz medjunarodnih odnosa.

Koncept organizacije zajedničkog života na kontinentu koji bi mogao da nadživi nacionalne antagonizme, predstavlja ideju koja je bila u osnovi nastanka današnje Evropske unije.
Kao početak inegracija evropskih država smatra se 9. maj 1950. godine, kada je Robert Šuman dao predlog za stvaranje nadnacionalne organizacije koja bi bila odgovorna za proizvodnju uglaj i čelika, da bi se njegov preglog 18. aprila 1957. realizovao i nastala je Evropska zajednica za ugalj i čelik. Jezgro Evropske unije začeto je „Rimskim ugovorima” o osnivanju Evropske ekonomske zajednice i Evropske zajednice za atomsku energiju 1957. godine, koje su se formalno spojile u Evropsku ekonomsku zajednicu 1. jula 1967, a zatim je preko „Jedinstvenog evropskog akta” 1986. godine politička integracija krunisana „Mastrihtskim ugovorom” 7. februara 1992. godine kada je donet „Ugovor o Evropskoj uniji” (Ugovor iz Mastrihta stupio je na snagu 1. novembra 1993. i tada je osnovana Evropska unija). „Ugovorom iz Amsterdama” od 17. juna 1997. godine (stupio na snagu 1. maja 1999), izvršene su izvesne reforme u Uniji sa ciljem jačanja saradnje i pojednostavljenja sistema Evropske unije.

1.1 INSTITUCIONALNA STRUKTURA EVROPSKE UNIJE


Evropska unija je takav oblik integracije koji zahteva koordinaciju i harmonizaciju nacionalnih politika u različitim oblastima, kao što su: socijalne, političke, poljoprivredne, monetarne, poreske i druge politike. Da bi to ostvarila, neophodno je postojanje zajedničkih organa koji bi bili odgovorni za donošenje odluka na nivou cele Unije. Organi Evropske unije vrše različite funkcije: izvršne, zakonodavne, nadzorne i savetodavne. Institucionalna infrastruktura definiše načine operacionalizacije ciljeva i zadataka Evropske Unije.

Institucije Evropske unije su:
Evropski Savet (eng. Council of Europe) – najviše telo, politički i državnički vrh Evropske unije. Sastoji se od predsednika država ili vlada zemalja-članica (koje često prate i ministri spoljnih poslova) i predsednika Komisije. Sastaje se najmanje dva puta godišnje i bavi se ključnim pitanjima kao što su: osnovni politički problemi, pravci razvoja, ugovori ili važna ekonomska i spoljnopolitička pitanja, uključujući pitanje proširenja Evropske unije.
Savet Evropske unije (eng. Council of the European Union) – glavno, stalno izvršno i zakonodavno telo Evropske unije. Savet donosi odluke ili zakone na osnovu predloga koje donosi Evropska komisija. Sastoji se od predstavnika iz svake od država-članica i njegovim sastancima takođe prisustvuju najmanje jedan komesar i osoblje iz njegovog sekretarijata i oni presedavaju po šest meseci prema utvrđenom rasporedu. Međutim, članstvo se neprestano menja u zavisnosti od resora koji je predmet rasprave i odlučivanja, kao što su poljoprivreda, saobraćaj, itd.
Evropska komisija (eng. European Commission) – predstavlja izvršni organ Evropske unije. Komisija ima pravo inicijative unutar zakonodavnih postupaka, pravo sudelovanja u pripremi, izradi, primeni i nadzoru primene propisa i zakonskih akata, nadzor nad primenom propisa, pravo ugovoranja međunarodnih sporazuma, pravo zastupanja pred trećim zemljama i međunarodnim organizacijama, kao i pravo predlaganja budžeta i vršenja raspodele odobrenih sredstava od strane Saveta i Evropskog parlamenta. Članove Komisije (kojih ima 20) sporazumno biraju zemlje članice, a potvrđuje ih Evropski parlament kojem je Komisija odgovorna. Mandat članova Komisije traje 5 godina.
Evropski parlament (eng. European parliament) – predstavlja građane zemalja članica Evropske unije. Nadležnosti Parlamenta se ogledaju u kontroli Saveta i Komisije, učestvovanju u zakonodavnim postupcima i imenovanju Komisije. Funkcije Parlamenta su: usvajanje zakonodavstva, izbori, obrazovanje i kontrola rada izvršne vlasti i obaveštavanje i obrazovanje građana koje parlament zastupa. Poslanici se biraju na pet godina.
Evropski sud pravde (eng. European Court of Justice) – predstavlja krajnju instancu razrešavanja sporova i sprovođenja ugovora i ragulative Unije. Sud ima ulogu da osigura tumačenje i primenu propisa Evropske unije i Osnivačkih ugovora u skladu sa zakonom; poseduje i ograničenu nadležnost tumačenja u području pravosuđa i unutrašnje politike. Takođe, Sud pravde pomaže nacionalnim zakonodavstvima u primeni regulative Unije. Sud pravde kontroliše zakonitost akata koje zajednički donose Evropski parlament i Savet, akata Saveta, Komisije ili Evropske centralne banke i akata Evropskog parlamenta koji proizvode pravna dejstva tećeg lica.11

Ekonomski i socijalni komitet – pruža stručnu pomoć Komisiji, a po potrebi i ostalim organima Unije. Ekonomski i socijalni odbor je savetodavno telo Evropske unije sastavljen od različitih ekonomskih i socijalnih interesnih grupa, koji daje mišljenja drugim institucijama, često u sklopu procesa donošenja novih propisa. Članove Komiteta bira Evropski savet na četiri godine sa lista koje ponude države-članice. Komitet je potpuno nezavisan u obavljanju dužnosti u odnosu na ostale organe Evropske unije.
Komitet regiona – konsultativno telo sastavljeno od predstavnika regionalnih i lokalnih tela izabranih na četiri godine. Članovi Komiteta ne mogu istovremeno da budu članovi Evropskog parlamenta. Komitet ima izvestan uticaj na oblikovanje regionalnih politika Evropske unije.
Revizorski sud (eng. The Court of Auditors) – Revizorski sud nije sud u pravom smislu reči, već neka vrsta komisije sa odrđenim nadležnostima. Sud procenjuje da li su sredsva sprovođenja neke politike ili poteza Evropske unije utošena na efikasan način i kontroliše valjanost izdataka Unije. Izveštaj o zakonitosti i korektnosti trošenja sredstava Sud predaje Savetu ministara i Evropskom parlamentu.

Evropska centralna banka (eng. European Central Bank) – utvrđuje monetarnu politiku Evropske zajednica i sprovodi je u delo. Centralna banka deluje u skladu sa načelom otvorene tržišne privrede zasnovane na slobodnoj konkurenciji, uz podršku efikasnom rasporedu resursa i uz poštovanje načela utvrđenih osnovnim pravnim aktima Evropske unije. Osnovni ciljevi Evropske centralne banke su: očuvanje stabilnosti cena, utvrđivanje i sprovođenje monetarne politike Unije, obavljanje deviznih poslova i transakcija, unapređenje nesmetanog
funkcionisanja platnog prometa.12
Evropska investiciona banka (eng. European Investment Bank) – Uloga Evropske investicione banke je da doprinese stalnom, ali uravnoteženom razvoju zajedničkog tržišta. Ona finansira investicione projekte u svim sektorima privrede, sa ciljem da doprinese ujednačenom razvoju Unije. Ona, takođe pomaže razvoj manje razvijenim regionima, podržava programe neophodne za dalji razvoj zajedničkog tržišta i programe od zajedničkog interesa.

2 ZAJEDNIČKE POLITIKE


Zajedničke politike Evropske unije su glavni instrument realizacije proširivanja i produbljivanja EU, paralelno i komplementarno sa okvirima koji su postavljeni carinskom unijom, zajedničkim tržištem i monetarnom unijom. Zajedničke politike su prosle dugu evoluciju od osnivanja Evropske ekonomske zajednice do danas. U samom početku postojala je samo jedna zajednička politika, politika u poljoprivredi. Danas se zajedništvo u politici realizuje u preko dvadeset oblasti.

2.1 ZONA SLOBODNE TROVINE

Zona slobodne trgovine predstavlja oblik međunarodne ekonomske integracije u okviru koje se smanjuju razna ograničenja, posebno, carine za robe i usluge sa pretežno domaćim sadržajem inputa – u trgovini između država-članica. Osnovni cilj uspostavljanja Zone slobodne

1 UVOD 3
1.1 INSTITUCIONALNA STRUKTURA EVROPSKE UNIJE 3
2 ZAJEDNIČKE POLITIKE 4
2.1 ZONA SLOBODNE TROVINE 4
2.1.1 CARINSKA UNIJA 5
2.2 ZAJEDNIČKO TRŽIŠTE 5
2.3 ZAJEDNIČKA POLJOPRIVREDNA POLITIKA 5
2.4 EVROPSKA MONETARNA UNIJA 6
2.5 REGIONALNA POLITIKA 6
2.6 BUDŽET I BUDŽETSKA POLITIKA 6
2.7 ZAJEDNIČKA SPOLJNA I BEZBEDNOSNA POLITIKA 6
2.8 OSTALE ZAJEDNIČKE POLITIKE 7
3 PROCESI ŠIRENJA EVROPSKE UNIJE 7
3.1 USLOVI PROŠIRENJA 7
3.2 POSTURAK PROŠIRENJA 8
3.3 KRUGOVI PROŠIRENJA EVROPSKE UNIJE 8
4 LITERATURA 19


PORUČITE RAD NA OVOM LINKU >>> SEMINARSKI
maturski radovi seminarski radovi maturski seminarski maturski rad diplomski seminarski rad diplomski rad lektire maturalna radnja maturalni radovi skripte maturski radovi diplomski radovi izrada radova vesti studenti magistarski maturanti tutorijali referati lektire download citaonica master masteri master rad master radovi radovi seminarske seminarski seminarski rad seminarski radovi kvalitet kvalitetni fakultet fakulteti skola skole skolovanje titula univerzitet magistarski radovi

LAJKUJTE, POZOVITE 5 PRIJATELJA I OSTVARITE POPUST
30-06-2010 08:22 PM
Poseti veb stranicu korisnika Pronađi sve korisnikove poruke Citiraj ovu poruku u odgovoru
Nova tema  Odgovori 


Verovatno povezane teme...
Tema: Autor Odgovora: Pregleda: zadnja poruka
  Evropska komisija 2 derrick 0 1,597 22-01-2013 06:08 PM
zadnja poruka: derrick
  Evropska monetarna unija, sa posebnom analizom na posljednja aktuelna kretanja derrick 0 1,626 22-01-2013 06:01 PM
zadnja poruka: derrick
  Evropska unija-od pridruživanja do pristupanja zekan 0 2,704 09-09-2010 02:24 PM
zadnja poruka: zekan
  Evropski monetarni sistem i evropska monetarna unija Vesnica 0 2,227 30-06-2010 08:25 PM
zadnja poruka: Vesnica
  Europska unija Vesnica 0 3,276 30-06-2010 08:16 PM
zadnja poruka: Vesnica

Skoči na forum: