Eskont menice

Nova tema  Odgovori 
Podelite temu sa drugarima: ZARADITE PRODAJOM SVOJIH RADOVA
 
Ocena teme:
  • 0 Glasova - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 
Autor Poruka
Vesnica Nije na vezi
Posting Freak
*****

Poruka: 2,567
Pridružen: May 2010
Poruka: #1
Eskont menice
Maturski, seminarski i diplomski radovi iz berzanskog poslovanja.

Menica je prvobitno nastala kao sredstvo razmene novca, a kasnije nakon toga i kao sredstvo plaćanja. Uporedo sa razvojem robno-novčanih odnosa, ona dobija funkciju kreditnog sredstva i omogućava kupcima da robu plaćaju odloženo, odnosno da se na taj način kreditiraju.
S pravnog aspekta, menica se definiše kao hartija od vrednosti sa obavezom bezuslovnog plaćanja određenog novčanog iznosa drugom licu, po naredbi upisanoj na poleđini, nezavisno od vrste posla po kojem je ona izdata.
U praksi funkcionišu dve vrste menica i to:
- trasirana ili vučena menica;
- sopstvena menica.
Trasirana ili vučena menica, prema Ženevskoj konvenciji, sadrži sledeće bitne elemente:
- naznačenje u meničnom slogu da se radi o menici na jeziku na kome je sastavljena;
- bezuslovna naredba da se isplati određena količina novca;
- ime lica koje treba da plati menicu – trasat;
- naznačenje roka plaćanja;
- mesto gde treba platiti menicu;
- ime lica kome treba platiti, ili po čijoj naredbi treba platiti – remitent;
- naznačenje dana i mesta izdavanja menice;
- potpis lica koje je izdalo menicu – trasant.

NACIONALNA TRASIRANA MENICA

Kvalitet meničnog tržišnog materijala zavisi od kvaliteta menice kao hartije od vrednosti eskontnog tržišta. Taj kvalitet menice proizilazi pre svega iz meničnih načela kojima se obezbeđuje tržišna transparentnost, optimalna tržišna likvidnost i minimalni stepen kreditnog rizika. Od velikog broja meničnih načela, najvažnija za nacionalnu tržišnu menicu su:
1) Načelo menične pismenosti ili formalnosti, koje se ogleda u činjenici da je menica pismeni finansijski dokument. Ona ni u kom slučaju ne može biti izdata usmeno. To znači da i svaka menična izjava mora biti pismena. Tako na primer:
• Lice kome je izdat nalog da isplati menični iznos (trasat) ne može usmeno dati izjavu da prihvata taj nalog, ili
• Menični jemac (avalista) ne može usmeno da izjavi da će menični iznos isplatiti ako lice, za koje jemči, ne plati menicu o roku.
Nikakva menično – pravna obaveza ne može postojati bez postojanja meničnog pismena.
Pri tom nije dovoljno samod a su menične izjave date pismeno, već je neophodno da su one date i u formi koju propisuje Zakon o menici, a to znači da menica mora da sadrži sve one elemente koji su zakonom predviđeni kao obavezni.
Prema tome, menica spada u red strogo formalnog finansijskog instrumenta i proizvoda.
2) Načelo inkorporacije, koje proizilazi iz činjenice da sve menične radnje izjave i menično pismeno čine jednu celinu. Nijedan menični poverilac ne može ostvariti svoja prava iz menice ako ne podese dužniku i samu menicu. Saglasno tome, svako odvajanje izjave od meničnog pismena – davanje menične izjave van meničnog pismena, u zasebnom aktu – može imati za posledicu ništavnost menice ili pojedinih njenih izjava.
3) Načelo apstraktnosti menične obaveze, koje se ogleda u tome da je za sadržinu i obim menične obaveze merodavno samo ono što se nedvosmisleno vidi iz meničnog pismena. Postojanje, sadržina i obim menične obaveze, prema tome, procenjuje se samo na osnovu meničnog pismena, a ne na osnovu drugih dokaza.
4) Načelo menične solidarnosti, koje je utvrđeno činjenicom da za obaveze po menici odgovaraju svi menični dužnici solidarno. To znači da svaki potpisnik na menici jemči da će menica biti isplaćena o roku od strane glavnog dužnika i da će je svaki od njih isplatiti sam u punom iznosu, ukoliko to ne učini glavni dužnik.
5) Načelo samostalnosti menične obaveze, koje se sastoji u tome da se svaka menična izjava ceni u pogledu njene ispavnosti, nezavisno od ostalih meničnih izjava, na primer:
• Ako je potpis izdavaoca menice nevažeći iz bilo kog razloga, ostali menični potpisnici ostaju u punoj meničnoj obavezi, ili
• Ako je na menici bilo koji od potpisa lažan, svi potpisnici čiji je potpis ispravan ostaju u obavezi.
Interpretacija ovog načela u Zakonu o menici glasi:
Iako se na menici nalaze potpisi lica koja su nesposobna da se menično obavežu, ili lažni potpisi, ili potpisi izmišljenih lica, ili potpisi koji iz ma kojeg drugog razloga ne obavezuju lica koja su potpisala menicu, ili u ime kojih je ona potpisana, ipak su obaveze ostalih potpisnika punovažne.

6) Načelo tražljivosti meničnog potraživanja, koje se sastoji u tome da je za praktičnu i tržišnu primenu menice od naročite važnosti da je menično potraživanje tražljivo, a ne donošljivo. To praktično znači da čeka da dužnik dođe njemu na noge da bi izvršio plaćanje. S obzirom da menični dužnik i kada bi hteo da ode do imaoca menice, nije mu poznato u čijim se rukama menica nalazi. U tom smislu Zakon o menici precizira (čl. 37): Menica plativa na određeni dan ili na određeno vreme posle dana izadanja ili viđenja mora se podneti na isplatu.
7) Načelo neposrednosti, koje je sadržano u činjenici da svaki menični dužnik kad potpiše menicu, ne odgovara za isplatu samo onom licu kome je menicu sa svojim potpisom predao, već odgovara svakom savesnom pridržavaocu menice, kao da je sa njim u neposrednom dužničkom odnosu. Stoga, svaki savestan vlasnik menice može tražiti naplatu od meničnog dužnika, po svome izboru, bez obzira na kom je mestu njegov potpis na menici. Po sebi se razume da će imalac menice zahtevati isplatu menične sume, na prvom mestu, od onog dužnika na menici koji je platežno najsposobniji.
8) Načelo menične sigurnosti je najbitnije menično obeležje, pod kojim se podrazumevaju one zakonske posledice meničnog dugovanja koje čine da je položaj meničnog dužnika mnogo teži od položaja dužnika po bilo kojim drugim – nemeničnim obavezama. Ta menična strogost ogleda se i u tome što menični dužnici moraju platiti menicu, ako je ne plati glavni dužnik, i što poverilac ima prava da traži naplatu po kratkom postupku, u kome se ne utvrđuje materijalna, već samo formalna istina: menični platni nalog donosi se na osnovu onoga što proizilazi iz meničnog pismena bez saslušavanja dužnika. Menica je strogo formalna isprava o dugu i ne dopušta isticanje mnogih prigovora koji su u redovnom postupku dozvoljeni. U rednovnom postupku ostvarivanja naplate potraživanja, dužnik može na razne načine da odugovlači donošenje pravosnažnog rešenja, dok to u meničnom kratkom postupku apsolutno ne može.

Nabrojana menična svojstva čine da menica predstavlja najkvalitetniju hartiju od vrednosti veoma podobnu za trgovinu na eskontnom tržištu. Istovremeno menica sa ovim svojstvima kao kreditni instrument predstavlja oblik obezbeđenja od svake vrste kreditnog i platnog rizika.
Na ovim načelima definisana menica kao eskontni tržišni materijal sastoji se od čitavog niza meničnih elemenata, odnosno sastojaka, koje možemo svrstati u:
• Bitne elemente, odnosno sastojke menice, bez kojih menica ne može da bude hartija od vrednosti finansijskog tržišta, a posebhn ne eskontni tržišni materijal i
• Nebitne elemente, odnosno sastojke menice, koji nisu bitni za postojanje menice, ali njihovo unošenje u menicu ima za cilj


PORUČITE RAD NA OVOM LINKU >>> SEMINARSKI
maturski radovi seminarski radovi maturski seminarski maturski rad diplomski seminarski rad diplomski rad lektire maturalna radnja maturalni radovi skripte maturski radovi diplomski radovi izrada radova vesti studenti magistarski maturanti tutorijali referati lektire download citaonica master masteri master rad master radovi radovi seminarske seminarski seminarski rad seminarski radovi kvalitet kvalitetni fakultet fakulteti skola skole skolovanje titula univerzitet magistarski radovi

LAJKUJTE, POZOVITE 5 PRIJATELJA I OSTVARITE POPUST
09:37 PM
Poseti veb stranicu korisnika Pronađi sve korisnikove poruke Citiraj ovu poruku u odgovoru
Nova tema  Odgovori 


Verovatno povezane teme...
Tema: Autor Odgovora: Pregleda: zadnja poruka
  Menice - privredno pravo Vesnica 0 2,891 05-07-2010 10:03 PM
zadnja poruka: Vesnica

Skoči na forum: