ANALIZA BILANSA U EXCELU

Nova tema  Odgovori 
Podelite temu sa drugarima: ZARADITE PRODAJOM SVOJIH RADOVA
 
Ocena teme:
  • 0 Glasova - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 
Autor Poruka
Autor1 Nije na vezi
Posting Freak
*****

Poruka: 2,299
Pridružen: Aug 2009
Poruka: #1
ANALIZA BILANSA U EXCELU
Maturski. seminarski i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.

Analiza godišnjih obračuna pojedinačnih preduzeća predstavlja već decenijama uobičajen postupak primenjivan od strane internih, ali i eksternih korisnika s ciljem da se pojasni finansijski, imovinski i prinosni položaj i uoči razvoj preduzeća. U računovodstvenoj teoriji i praksi postoji već razvijen sistem instrumenata analize bilansa. Tom problemu su posvećene brojne monografije, a gotovo u svim udžbenicima koji se bave finansijskim izveštavanjem nalazi se poglavlje posvećeno analizi bilansa. Situacija je medjutim, bitno drugačija kada se radi o analizi konsolidovanih bilansa. Tek u poslednjoj deceniji se o ovom pitanju mogu sresti napisi u stručnoj literaturi. Tako, na primer, Urlich Leffson u poznatom delu Analiza bilansa iz 1984. godine analizi bilansa koncerna posvećuje skroman prostor navodeći da nema dovoljno iskustva u analizi bilansa koncerna koje bi omogućilo izvodjenje teorijskih postavki koje bile predložene za praktičnu primenu.

Razloge za to treba tražiti po mom mišljenju u činjenici da je dugo u računovodstvenoj praksi pravnoj samostalnosti članica grupe pridavan veći značaj u odnosu na činjenicu da one čine jednu ekonomsku celinu. Prihvatanje teorije ekonomskog jedinstva kao osnove za sastavljanje finansijskih izveštaja grupe bitno je promenilo cilj konsolidovanog obračuna. Konsolidovani obračun ima saglasno ovoj teoriji za cilj da predstavi imovinski, finansijski i prinosni položaj grupe kao da je ona pravno jedinstveno preduzeće. S druge strane opšteprihvaćen je stav da su godišnji obračuni zavisnih preduzeća daleko manje podobni kao izvori informacija potrebnih za donošenje poslovnih odluka od informacija koje pružaju godišnji obračuni ekonomski samostalnih preduzeća, te da je informacije koje potiču iz pojedinačnih obračuna preduzeća grupe potrebno dopuniti informacijama o grupi kao celini koje se nalaze u konsolidovanom obračunu. Ova promena u shvatanju grupe kao ekonomske celine i iz toga rezultirajuća promena cilja konsolidovanog bilansa učinila je svrsishodnom i analizu konsolidovanog obračuna.

Drugi razlog rastu interesa za analizu bilansa grupe treba tražiti u mogućnosti uporedjenja grupa koje su stvorene harmonizacijom propisa o polaganju računa grupe. Usvajanje Sedme direktive Evropske zajednice 1983. godine i prihvatanje Medjunarodnih računovodstvenih standarda od značajnog broja zemalja dovelo je, naime, do ujednačavanja načina sastavljanja konsolidovanog godišnjeg obračuna i time do stvaranja uslova za uporedjenje izmedju grupa.

I konačno, poslednji, mada ne po značaju, razlog leži u povećanju broja obveznika za sastavljanje konsolidovanog bilansa. Povećanje broja preduzeća koja su obavezna da sastavljaju konsolidovani obračun uslovljeno je s jedne strane okolnošću da je usvajanjem Sedme direktivne Evropske Unije obaveza sastavljanja konsolidovanog obračuna, koja se do tada odnosila uglavnom na matična preduzeća – akcionarska društva proširena i na matična preduzeća koja se vode u formi društava sa ograničenom odgovornošću. S druge strane, u poslednjoj deceniji je primetan snažan proces medjusobnog povezivanja srednjih i malih preduzeća. Sve ovo dovelo je do značajnog povećanja broja korisnika konsolidovanih finansijskih izveštaja.

Razvoj privrede u našoj zemlji na tržišnim osnovama će nesumnjivo u budućnosti voditi formiranju grupa preduzeća, kao i uključivanju mnogih od naših preduzeća u već postojeće grupe preduzeća. U svakom slučaju za očekivati je da će konsolidovani bilansi biti mnogo češće sastavljani i da će njihovi korisnici biti sve brojniji. Analiza bilansa grupe javiće se u takvim uslovima kao neophodnost. Bilansni adresati nastojaće da putem analize bilansa grupe pojasne kako sliku o imovinskom i prinosnom položaju grupe, tako i preduzeća, članica grupe u kojima neposredno imaju interese. Analizom bilansa grupe se dobijaju informacije koje osnovu za donošenje poslovnih odluka čine potpunijom i time pouzdanijom.

Predmet analize

Analiza poslovanja predstavlja nužnu osnovu upravljanja, koja se s razvojem tehnike računara još više unapređuje, jer se obezbeđuju adekvatnije i objektivnije informacije, sa stanovišta njihove sadržine, forme, obima, vremena i načina korišćenja[6].

Postoji opšta saglasnost u teoriji i praksi da predmet mikroekonomske analize predstavlja poslovanje preduzeća. Različiti ciljevi analize, međutim, uslovljavaju različite stavove o pojedinim aspektima ispitivanja predmeta analize.

Predmet analize poslovanja je privredna delatnost sa stanovišta osnovnih poslovnih procesa. Korišćenjem, na prvom mestu knjigovodstvenih, odnosno računovodstvenih podataka i informacija, kao i eksternih podataka i informacija, omogućava se uvid u predmet analize poslovanja. Prema tome, predmet analize je svaki privredno-pravni subjekt i to sa stanovišta poslovnih i radnih procesa i finansija. S obzirom na širinu obuhvata poslovanja preduzeća može se reći da postoje dva pristupa predmetu analize – uži i širi[7].

Predmet ekonomske analize u užem smislu predstavlja bilans preduzeća i to bilans stanja, bilans uspeha i bilans tokova novca. Bilans se posmatra kao statička i dinamička ekonomska kategorija. Analiza koja ima za predmet bilans naziva se analiza bilansa ili finansijska analiza. Finansijska analiza posebno insistira na analizi finansijskog položaja i rentabilnosti poslovanja preduzeća.

Finansijska analiza polazi od predmeta analize koji je novčano izražen. Kompleksna analiza polazi od bilansa kao predmeta analize a parcijalna od knjigovodstvenih računa[8].

U principu svaki knjigovodstveni račun može da bude predmet analize. Gotovo svaki od njih se može raščlaniti na podračune, odnosno na svoje sastavne elemente. Koji će knjigovodstveni račun biti predmet analize zavisi od cilja parcijalne analize. No, knjigovodstveni račun može biti predmet i pri kompleksnoj analizi, koja obično polazi od bilansa. To je slučaj kad se bilansni podaci bez knjigovodstvenih računa ne mogu raščlanjavati, a njihovo raščlanjavanje je sa stanovišta objektivnosti analize neophodno.

Svaki pravno-ekonomski subjekt ima obavezu sastavljanja bilansa i to bilansa stanja i bilansa uspeha. Bilans stanja izražava trenutnu sliku veličine i strukture sredstava i njihovih izvora. Na osnovu podataka koji se prezentiraju u bilansu stanja moguće je vršiti ne samo statičku već i dinamičku analizu. Cilj je sticanje saznanja o materijalnoj konstituciji i finansijskoj situaciji radi donošenja relevantnih poslovnih odluka. Bilans uspeha izražava veličinu i poreklo ostvarenog poslovnog rezultata u obračunskom periodu. Kao takav on je podloga i za dinamičku analizu kao i za analizu komponenti poslovnog rezultata i analizu uspešnosti poslovnog rezultata (ekonomičnosti, produktivnosti i rentabilnosti).

Predmet ekonomske analize u širem smislu obuhvata analizu bilansa stanja, bilansa uspeha i bilansa tokova novca, analizu funkcija i poslovno izveštavanje. Poslovno izveštavanje sadrži seriju sistematizovanih informacija o kvalitetu ekonomije poslovanja preduzeća. Ovako interpretiran predmet analize javlja se pod nazivom kompleksna analiza poslovanja.

Predmet ekonomske analize može da se sagleda s nekoliko aspekata. Jedan se naziva elementni, drugi organizaciono funkcionalni, a treći aspekt efekata.


PORUČITE RAD NA OVOM LINKU >>> SEMINARSKI
maturski radovi seminarski radovi maturski seminarski maturski rad diplomski seminarski rad diplomski rad lektire maturalna radnja maturalni radovi skripte maturski radovi diplomski radovi izrada radova vesti studenti magistarski maturanti tutorijali referati lektire download citaonica master masteri master rad master radovi radovi seminarske seminarski seminarski rad seminarski radovi kvalitet kvalitetni fakultet fakulteti skola skole skolovanje titula univerzitet magistarski radovi

LAJKUJTE, POZOVITE 5 PRIJATELJA I OSTVARITE POPUST
02:33 PM
Poseti veb stranicu korisnika Pronađi sve korisnikove poruke Citiraj ovu poruku u odgovoru
Nova tema  Odgovori 


Verovatno povezane teme...
Tema: Autor Odgovora: Pregleda: zadnja poruka
  Analiza rentabilnosti preduzeća Drvolik d.o.o derrick 0 1,802 25-07-2013 12:43 PM
zadnja poruka: derrick
  Analiza finansijskog položaja - diplomski VS1 0 1,689 17-06-2013 01:23 PM
zadnja poruka: VS1
  Bilans fuzije kao vrsta specijalnog bilansa- Master derrick 0 1,318 05-03-2013 11:00 PM
zadnja poruka: derrick
  Praćenje i analiza online marketinga derrick 0 1,136 20-02-2013 12:54 PM
zadnja poruka: derrick
  Analiza bilansa uspjeha - diplomski Maja 0 2,126 12-03-2012 03:24 PM
zadnja poruka: Maja

Skoči na forum: