Сарадња предшколске установе и родитеља деце са посебним потребама

Nova tema  Odgovori 
Podelite temu sa drugarima: ZARADITE PRODAJOM SVOJIH RADOVA
 
Ocena teme:
  • 0 Glasova - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 
Autor Poruka
nedica Nije na vezi
Junior Member
**

Poruka: 2
Pridružen: Aug 2009
Poruka: #1
Сарадња предшколске установе и родитеља деце са посебним потребама
Универзитет у Београду
Учитељски факултет


Сарадња предшколске установе и родитеља деце са посебним потребама
-пројекат истраживања-Ментор: Студент:
Проф. Др. Вељко Банђур Мак Кабадаја


У Београду, 2007. године

Садржај

Увод
1.1 Увод 3
1.2 Теоријски приступ проблему 3


Методологија истраживања
2.1 Предмет истраживања 4
2.2 Циљ истраживања 4
2.3 Задаци истраживања 5
2.4 Хипотеза 5
2.5 Методе,технике и инструменти 5
2.6 Популација и узорак истраживања 6
2.7 Статистичка обрада података 6
2.8 Организација и ток истраживања 6


Литература 6

Прилози
Анкетни упитник за васпитаче и родитеље о сарадњи предшколске
установе и родитеља деце са посебним потребама 7
1.1 Увод

Све до 19.века бригу и третман деце са посебним потребама,углавном,су водили њихови стараоци.Деца су остајала код куће са члановима породице који су о њима бринули,или су их одводили у установе.Често се на децу са посебним потребама гледало као на терет који она представљају за своје породице.Породице нису имале коме да се обрате за помоћ.
У првим покушајима образовања деце са посебним потребама о којима постоји писани траг,француски лекар Жан-Марк Итар је 1800.године развио јединствену наставну технику.Итарови слнаедбеници су његове технике пренели у САД где су основали организацију посвећену научном проучавању когнитивних(сазнајних)посебних потреба.
Тридесетих година 19.века у САД настале су школе за глуве и слепе.Те прве школе омогућиле су образовање особама са посебним потребама у оквиру посебних програма.У Русији је систем формалног специјалног образовања почео после Револуције 1917.године.Држава је плаћала за издржавање деце изван куће.Почетком 20.века Марија Монтесори,италијанска докторка,бавила се децом која су у Риму живела у сиромаштву.Веровала је у поштовање дечје индивидуалности,допуштање деци да бирају активности.
Почев од педесетих година овог века,родитељи и заступничке групе,у Америци почели су да добијају значајне парнице на основу Уставом дефинисане социјалне заштите.Деца са посебним потребама почела су да добијају приступ редовним школама.Конгрес САД је 1975.године донео закон којим се омогућава коришћење државних фондова за помагање државама и школским областима у стварању’’слободног одговарајућег јавног образовања’’,доступног деци са посебним потребама.

1.2 Теоријски приступ проблему

И у демократским друштвима и у вртићима усмереним ка деци сматра се да је сваки појединац јединствен и да може да да свој драгоцени допринос.У правој демократији,сви се грађани третирају равноправно и могу да,равноправно са другима,потпуно учествују у свим аспектима заједничког живота.Један од показатеља нивоа развијености демократије јесте и степен у ком људи са посебним потребама имају прилику да као чланови друштва учествују у његовом животу.
Програми у чијем се средишту налазе деца засновани су на уверењима која су у складу са демократским идеалима.Међу тим уверењима су и следећа:
-индивидуализација образовних активности за свако дете
-пружање прилике деци да чине добре изборе који ће подстаћи даље учење
-ангажовање деце кроз активно учење
-успостављање односа са породицама и подстицање на непосредно укључивање у образовање њихове деце.

2.1 Предмет истраживања

Предмет овог истраживања је утврдити постоји ли сарадња између предшколске установе и родитеља деце са посебним потребама.
Под појмом деца са посебним потребама,подразумевају се она деца где је током развоја дошло до промена које доводе до поремећаја различитог степена и облика.Сваки поремећај нарушава успстављену динамику развоја и усмерава га у правцу који није за уобичајен развој.Ометено дете у развоју не обавља све функције као дете са уредним развојем и поремећена је равнотежа адаптивних функција.
Под појмом породице се подразумева социјална група коју чине лица везана браком и сродством и у којој се дешавају биолошки,економски,едукативно-културни процеси.

2.2 Циљ истраживања

Утврдити у којој мери и да ли постоји сарадња предшколске установе и родитеља деце ометене у развоју.2.3 Задаци истраживања

1.Утврдити да ли у предшколској установи постоји тим за пружање подршке родитељима
2.Утврдити да ли постоји сарадња између родитеља и васпитачког тима
3.Утврдити да ли родитељи могу да пруже помоћ и подршку у развоју своје деце са посебним потребама

2.4 Хипотеза

На основу циља и задатака истраживања,постављена је следећа хипотеза:
1.У предшколским установама постоји тим стручњака за пружање помоћи,али не за све поремећаје
2. Сарадња постоји,али више су родитељи заинтересовани за индивидуалан приступ
3. Родитељи могу доста да помогну својим присуством и укључивањем у активности.Првенствено је добро због њиховог детета које се неће осећати одбаченим због неког недостатка,али због својих пословних обавеза мање је таквих активности

2.5 Методе,технике и инструменти

У истраживању ће бити коришћена дескриптивна метода.Ова метода одабрана је у складу са природом проблема,предметом,циљем и задацима истраживања,као и у складу са постављеном хипотезом.
Користиће се техника анкетирања и инструмент-упитник.
Упитник за васпитаче садржи 10 питања,а за родитеље 8 питања отвореног и затвореног типа.Циљ упитника је да утврди постоји ли сарадња између установе и родитеља деце са посебним потребама.
2.6 Популација и узорак истраживања

Популацију истраживања су чинили васпитачи и родитељи деце са посебним потребама.Истраживање је извршено на намерно одабраном узорку и случајно одабраним испитаницима.

2.7 Организација и ток истраживања

Истраживање ће бити урађено у неколико етапа:
-израда пројекта истраживања
-главно истраживање
-интерпретација резултата
-писање извештаја

2.8 Статистичка обрада података

Подаци добијени путем упитника обрађиваће се квалитативно и квантитативно(у процентима).Користиће се програмски пакет SPSS

3. Литература

1.Ковачевић,Јасмина и Арсић,Радомир:Ученици ометени у развоју у редовној школи,Друштво дефектолога Србије,Београд,2006.година
2.Elen R.Daniels и Kej Staford:Укључивање деце са посебним потребама у редовни васпитно-образовни процес,Педагошки центар Црне Горе,Подгорица,2002.година
3.Банђур,Вељко и Поткоњак,Никола:Методологија педагогије,Савез педагошких друштава Југославије,Београд,1999.година
4. Прилози

Упитник за васпитаче


Вртић:___________________________
Место:___________________________
Радни стаж:_______________________
Стручна спрема:___________________
Група:____________________________
Датум:___________________________

Упутство


Питања следећем тексту се односе на сарадњу предшколске установе и родитеља деце са посебним потребама.Молимо Вас да свако питање пажљиво прочитате,а затим на њега што искреније одговорите.

1. Да ли у Вашој групи има деце која су ометена развоју
да
не
2. Да ли посвећујете довољно пажње таквој деци
да
не
3. Да ли у раду користите помоћна средства у зависности од недостатка детета
Понекад
Ретко
Никада


4. Да ли некада у раду користите аудио и видео траке као средства
Често
Понекад
Никада
5. Да ли постоји сарадња између Вас и родитеља
Да
Не
6. Да ли се родитељи интересују за развој свог детета
Понекад
Ретко
Никада
7. Да ли организујете састанке и како родитељи прихватају? Да ли се одазивају
Понекад
Често
Ретко
Никада
8. Да ли организујете индивидуалне разговоре са родитељима
Да,редовно
Да,повремено
Не,никада
9. Да ли су родитељи заинтересовани да се укључе у програм вртића,у активности
Понекад
Често
Ретко
Никада
10. Колико у Вашој предшколској установи,Ваше колегинице организују сарадњу са родитељима
Нико
Око 25%
Око 50%
Око 75%
Сви
Упитник за родитеље


Радна установа:_____________________________
Место:_____________________________________
Радни стаж:_________________________________
Стручна спрема:_____________________________
Датум:_____________________________________

Упутство

Питања у следећем тексту се односе на сарадњу предшколске установе и родитеља деце са посебним потребама.Молимо Вас да свако питање пажљиво прочитате,а затим на њега што искреније одговорите.

1. Да ли сте задовољни услугама које пружа предшколска установа Вашем детету
Да
Не
2. Да ли је Ваше дете прихватило колектив у коме борави
Да
Не
3. Да ли примећујете како је група прихватила Ваше дете
Добро
Лоше
Онако
4. Да ли размењујете утиске са другим родитељима
Да
Не5. Да ли остајете у вртићу,ако треба помоћ у неким активностима
Понекад
Често
Ретко
Никада
6. Да ли се интересујете код васпитача за развој Вашег детета
Понекад
Ретко
Увек
Никада
7. Да ли у вртићу има и других стручних сарадника и да ли се код њих распитујете за напредак свог детета
Понекад
Често
Никада
8. Шта мислите,да ли је у вртићима дошло до промена,на боље,што се тиче деце са посебним потребама
Да,много
Не,ништа боље

Хвала на сарадњи!
A meni je potreban rad "Igra - ontoloska kategorija fizicke kulture"...I njega ocekujem.
Hvala, unapred!
A meni je potreban rad "Igra - ontoloska kategorija fizicke kulture"...I njega ocekujem.
Hvala, unapred!
I da... mail je isti - ****@nadlanu.com (morao da obrisem mejl kako ne bi bilo zloupotreba)
10:16 AM
Poseti veb stranicu korisnika Pronađi sve korisnikove poruke Citiraj ovu poruku u odgovoru
Nova tema  Odgovori 


Skoči na forum: