Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Postupak planiranja pojedinih aktivnosti planiranja i odgovornosti
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Svrha i područje primene


Svrha ovog dokumenta je definisanje redosleda i sadržaja pojedinih aktivnosti planiranja kao i odgovornosti u procesu planiranja.
Ovaj dokument namenjen je Top menadžmentu preduzeća, a pored toga može značiti i sektoru za kvalitet


Veza sa drugim dokumentima


Obzirom da je u preduzeću „Pannon-Perlit“ uveden sistem menadžmenta kvalitetom, neizostavna stavka je definisanje veze procesa planiranja sa standardom.
Ta veza postoji sa standardom ISO 9001:2000

Veza sa drugim dokumentima


-Postupak planiranja u vezi je sa sledećim dokumentima:

D31.001. Uputstvo za upravljanje procesima
D32.001. Postupak upravljanja resursima
D34.001 Uputstvo za osposobljavanje kadra
D41.001. Procedura planiranja
D43.001 Postupak kontrole kvaliteta
D54.001 Uputstvo za uređenje poslovnog prostora ...


S a d r ž a j :

1. Svrha i područje primene................3
2. Veza sa drugim dokumentima................3
3. Opšte odredbe......................3
3.1Predmet planiranja ........................3
3.2 Opšta pravila planiranja....................4
3.3 Namena planova...................4
3.4 Odgovornost za planove...................4
3.5 Vrste planova……………………………………………...………..…………….5
4. Planiranje.......................5
4.1 Algoritam aktivnosti procesa rada............7
4.2 Opis aktivnosti procesa rada.................8
5. Prilozi.......................9
6. Zapisi.......................9
7. Definicije i oznake...................9
Slika 1. Algoritam aktivnosti procesa rada ...................10
Referentni URL