VESTACKA INTELIGENCIJA Štampa

Maturski, seminarski , maturalni  i diplomski radovi iz Vestacka inteligencija i Neuronske mreze.

Možete nas kontaktirati na  Kontakt .


Ekspertni sistemi
Ekspertni sistemi (1)
Ekspertski sistemi - iinformacioni sistemi
Fazi logički kontrolerii
Fuzzy upravljanje veš mašinom
Genetski algoritni - meko racunarstvo-22
Istorija razvoja i osnovne karakteristike pojedinih vrsta ekspertnih sistema
Matematička logika
Najkraći put
Neuronske mreze
Neuronske mreze u predvudjanju buducnosti
Pozorište
Primjena ekspertnog sustava pri odredjivanju klase prioriteta radnog naloga u pojedinacnoj proizvodnji-20
Programabilne logičke mreže -n
Prolog - ek
Prolog - ije
putnik se prevozi čamcem
Segmentacija slika pomocu neuronskih mreza
Sekvencijalne mreže -n
Semantičke mreže u procesiranju prirodnog jezika
Seminarski rad
Sintaksna pretraga prostora stanja
Sintaksna pretraga prostora stanja za problem dve slavine
Sistemi podrske u grupnom odlucivanju gdss
Vestacka inteligencija u obrazovanju
Fazi sistem za ocenu privlačnosti stajališta karađorđev park
Genetski algoritam sa optimizacionim metodama u rešavanju problema rasporeda easova
Gprs i wlan kao deo arhitekture sistema za upravljanje vanrednim situacijama
Improving the mobile robot control in unknown environments
Inteligentni tutorijalni sistemi wetas
Jedan pristup detekciji teksta na slikama i u video sekvencama
Morfološka anotacija na srpskom jeziku zasnovana na transformacionim pravilima
Primena ahp u izboru namene za datu lokaciju uz poštovanje osnovnih principa održivog razvoja
Primena data warehouse koncepta u statističkoj analizi uspeha studenata
Projektovanje rasplinuto-logičkih regulatora sa aspekta njihove stabilnosti


Ekspertni sistemi

Ekspertni sistem za podršku pri finansijskoj analizi-7
Ekspertni sistemi-10
Ekspetni sistem za podršku marketing odlučivanju-8
Fazi kontroleri-8
Uvod u veštačku inteligenciju-129
Web data mining-34

Možete nas kontaktirati na Kontakt

 

Gotovi maturski, seminarski i diplomski radovi iz oblasti:ekonomije, bankarstvo, informacioni sistemi, racunarske mreze ,hardver, inteligencija, turizam,menadzment, fizika, informatika , biologija i ekologija, istorija, Najveca kolekcija maturskih, seminarskih i diplomskih radova na internetu. Veliki izbor radova iz raznih oblasti:e-society, informacioni sistemi, racunarska simulacija, hardver, inteligencija, turizam, biologija, fizika, geografija, hemija, Carine, Carinsko poslovanje informatika Maturski seminarski  maturalni  diplomski radovi maturalna radnja magistarski radovi bankarstvo menadzment – WWW.MATURSKIRADOVI.NET  - 10 Godina TRADICIJE I ISKUSTVA – 7500 GOTOVIH RADOVA