Menadžment proizvodnje
Kvaliteta - što je to - hr
Specifičnosti vaspitno-obrazovnog rada sa djecom oštećenog sluha
Uloga nastavnika geografije u upravljanju škole
Značaj inovacija u savremenom poslovanju
Vrste i uloga strategijskih i operativnih performansi u savremenom preduzeću
Utvrđivanje strateške vizije, poslovne misije i ciljeva
Upravljanje kvalitetom projekta
Upravljanje biznis projektima
Unapredjenje rada stručnih lica iz oblasti zaštite na radu
Uloga IT u pouzdanosti lanaca snabdevanja
Turizam u lokalnom razvoju opštine Subotica
Trajnost funkcioniranja organizacije
Strategijsko planiranje 2
Strategijsko odlučivanje
Simulacija projekta korišćenjem softvera MS Project 2003
Selekcija ljudskih resursa najznačajniji uslov za sticanje i održavanje konkurentske
Savetodavne službe u poljoprivredi i njihov uticaj na razvoj menadžmenta MSP u agrobi
Radna snaga
Promocija preduzeća
Planiranje i odlučivanje
Osobine i tipovi lidera
Organizacija poslovne funkcije planiranja u preduzeću
Oranizacija i organizovanje kao funkcija menadžmenta
Odnosi poslodavaca i radnika
Obuka i usavršavanje zaposlenih
Nematerijalne strategije motiviranja - hr
Nabavka materijala
Menadžment troškova kvaliteta u lancu nabavke
Menadžment poslovi u istraživanju tržišta (prikupljanje podataka)
Menadžment ljudskih resursa 3
Menadžment kao društvena pojava
Ličnost i organizacija
Kontrola u međunarodnom menadžmentu
Komunikacioni aspekti motivacije u organizaciji
Klasične organizacione strukture poduzeća - hr
Istraživanje vođenje služenjem
Interpersonalni odnosi menadžmenta turističkih preduzeća
Informacijske tehnologije u menadžmentu
Geopolitičko okruženje zapadnog balkana
Ekonomski parametri kvaliteta poslovanja GSP
Bezbjednosni menadžment u sistemu nauka
Analiza produktivnosti - esej
Analiza osetljivosti projekta
Područje aktivnosti za razvoj govora
Podsticanje dečjeg samostalnog jezičkog stvaralaštva
Priprema dece za polazak u školu
Razvijanje komunikacijskih sposobnosti dece predškolskog uzrasta
Savremene uloge vaspitača u procesu vaspitanja
Tovarni list