Rim u doba kraljeva
Religije i politički ekstremizam
Raspad SFRJ 1980-2000.
Protestantizam u XX veku
Pokret za autonomiju Bosne od 1831 do 1832 godine
Orlovi i lavovi (istorija balkanskih ratova 1817-1974) - Gi Gotje
Napoleon
Mirovni pregovori Izrael - Palestina
Međunarodna trgovina u periodu 19-20 vijeka
Kubanska kriza
Kralj Nikola I Petrović
Građanski rat u Americi i Abraham Linkoln
Goli otok
Gligorije Vozarović
Giulio Cesare e il cesarismo nel corso della storia
Džingis-kan
Dušan silni
Događaji posle hladnog rata u Srbiji i put Srbije ka Evropskoj Uniji
Bitka na Neretvi
Berlinski kongres 2
Autokefalnost srpske crkve
Aleksandar Obrenović
Aleksandar Makedonski i njegovo doba
Gustav Klimt
Vanevropski integracioni procesi - ASEAN
Uvod u marketing
Prilagođavanje cena
Preduzeće - Urošev nameštaj - marketing
Ponašanje potrošača 2
Optika Milijana - biznis plan
Odlučivanje potrošača o kupovini
Novi pristup formiranju cena
Next boca
Međusobna povezanost odnosa sa javnošću, medija i marketinga
Masovni mediji
Marketing u banjskom, zdravstvenom i relaksacionom turizmu sa studijom Ba. Rusanda
Marketing strategija banaka u Srbiji
Marketing plan kompanije Bambi
Marketing kao poslovna koncepcija savremenog preduzeća
Kriterijum segmentacije uslužnog tržišta
Kreiranje, pozicioniranje, strategija i razvoj brenda - diplomski rad
Istraživanje tržišta za otvaranje kafića u turizmu
Istraživanje tržišta - hr
Istraživanje preko interneta
Inovacije u pozorištu – Internet marketing Narodnog pozorišta u Beogradu
Imidž zaposlenih i organizacije na primeru iz prakse
Fenomeni globalnih ekonomskih divova
Elitne javne službe u Srbiji
Društvena odgovornost i etika
Valjak