Ruben Studdard - Unconditional Love (deluxe Edition) (mastered For Itunes) (2014...
Furfural
Farmaceutska tehnologija Rp Acetilsalicilna
Elementi D bloka
Difuzija
Bojni otrovi
Aromatični amini
Akcioni potencijal
2 i 3 metil piridin
Vjerski turizam - hr
Važnost kadrova u turizmu i ugostiteljstvu
Upravljanje kvalitetom u hotelijerstvu
Timeshare koncept i moguća primjena na resort Belvedere - hr
Problem smeštajnih kapaciteta u Leskovcu
Hotelski standardi
Zaštita i održavanje bežičnih mreža
Tehnologija koja je zapamćena - Mobilni telefon
Sistem za podršku u odlučivanju
Projekat Openerp Fiskalni POS
Ponašanje potrošača na Internetu
Kablovska televizija
Analiza softverskog rješenja na primjeru kompanije
Virusi i zaštita od niv (makedonski)
Upotreba iteratora u c++ programskom jeziku sa primjerima
Struktura računarskih mreža
Stabla i njihova namena
Sigurnost na internetu
Sigurnost globalne mreže
Semantički web
The Real Group - Live In Japan (2013)
Razvoj elektronskog poslovanja, nedostaci i prednosti
Aer - Aer (itunes) (2014)
Rad sa grafikom Corel Draw
Operativni sistemi 2
John William Carlson - Walkin (2014)
Operativni sistem Windows 7
Informacione tehnologije - Računarske mreže
Suzy Boguss - Lucky (2014)
ERP sistemi
Društvene mreže - Facebook - hr
Android operativni sistem
Velike revolucije i nastanak ustava i ustavnosti
Uvod u diplomatsku istoriju
Svetlost grada i doba prosvetljenja
Sulejman I Veličanstveni
Sudovi i suđenje kod naroda Starog Istoka - hr
Stefan Nemanja i Hilandar
Srpska crkva u doba Nemanjića
Spoljnopolitičko djelovanje SAD-a u slučaju krize u Egiptu
Sarajevski atentat 2