Junak našeg doba - ( Mihail Jurjevič Ljermontov )
Branka - ( August Šenoa )
Cvijet sa raskršća - ( Antun Gustav Matoš )
Preobražaj - ( Franz Kafka )
Kraljica Lepa - ( Eugen Kumičić )
Bajka o ribaru i ribici - ( Aleksandar Sergejevič Puškin )
Emil i detektivi - ( Erich Kaestner )
Dogovor za prodazba
Berzanski posrednici
BANKE –POJAM, VRSTE, FUNKCIJA
PROCEDURA I ODOBRAVANJE KREDITA
Tragična sudbina Selimovićevog Ahmeda Nurudina
PORODIČNO PRAVO
izdavacki ugovori - seminarski rad
Алекса Шантић - prepricana biografija
Aleksis de Tokvil
Evidencija osnovnih sredstava - seminarski
fjodor dostojevski - zločin i kazna
Španija - maturski rad
ITALIJA - MATURSKI RAD
SVEMIR - COSMOS - UNIVERZUM - seminarski radovi
NARODI EUROPE - MATURSKI RAD
MULTINACIONALNE KOMPANIJE - maturski radovi
Grafit i dijamant
HISTORIJSKI RAZVOJ TURIZMA
BOSNA I HERCEGOVINA
RUSIJA
TURIZAM BOSNE I HERCEGOVINE
SUKOB TITO
Fransis Bekon
seminarski rad : Sustina procesa menadzmenta
E-learning
Preduzetnistvo kao osnovni princip ekonomskog ponasanja
Prava žena
Petar Lubarda
СЕМИНАРСКА РАБОТА
Nastanak i razvoj Interneta
ПАРИСКА БЕРЗА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
семинарски работи тука
Vidovi danoci - ekonomija -семинарски работи
Anketa Korupcija po metodologija moja
analiza na slucaj razuznavanje seminarski
na nevrabotenosta i na inflacijata - EKONOMIJA
поимот на граѓанските права seminarski
Конфликт и MEUNARODNIOT мир и безбедност за безбедност
Analiza na slucaj-etika seminarski
PRIVREDNI RAZVOJ U USLOVIMA TRANZICIJE
Regrutovanje kandidata za zaposlenje
Magistarski Radovi
mesinarski rad psihologija tema DEPRESIJA