Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Religija i Nauka - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Sociologija (/Forum-sociologija)
+---- Tema: Religija i Nauka (/Thread-religija-i-nauka)


Religija i Nauka - Dzemala - 01-09-2010 07:50 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Šta je religija

Savremena tumačenja religije


Definisanje pojma religije predstavlja veoma težak zadatak,jer je religija sama po sebi veoma složen fenomen. Nesumnjivo,religija predstavlja jedan od elemenata ljudske svesti i duhovne kulture

Pojam religija je nastao od latinskog glagola religio, religare, što znači «povezati». Ovu reč prvi put upotrebljava Laktanacije,hrišćanski filozof, u IV veku nove ere. Ovde se misli na povezivanje čoveka sa prirodom, drugim bićima i Bogom.

Postoji tri osnovna pristupa pomoću kojih se može posmatrati religija kao fenomen . To su: subjektivni, objektivni, i subjektivno – objektivni pristup. Sa stanovišta objektivnog pristupa,religija se može ispitivati kao svaka druga pojava. Subjektivni pristup zahteva drugačiji pristup religiji nego ostalim stvarima. Po trećem stavu, smatra se da se ne može poreći ni subjektivno, ni objektivno kod religije, jer je ona sinteza subjektivnog i objektivnog.

U zavisnosti od društveno - političke situacije i ideologije, postoji više tumačenja religije. Brojni autori ističu određene aspekte religije kao najbitnije, pa zbog toga nije lako dati jedinstvenu, sveobuhvatnu definiciju religije.

Jedno od tumačenja religije datira iz 1959. godine, po kome religija predstavlja «društvenu formu svesti u kojoj dolazi do izražaja čovekova zavisnost od tuđih mu i nepoznatih prirodnih i društvenih sila i fantastična forma preodolevanja tih sila putem obreda, molitava i sl. Religija je, u stvari, ropska forma moralne svesti» . . .

SADRŽAJ

1 Šta je religija 3
1.1 Savremena tumačenja religije 3
1.2 Pojava religije i njen istorijski razvoj 4
2 Pojam nauke 5
2.1 Pojam naučnog zakona 6
2.2 Klasifikacija i integracija nauke 7
3 Odnos religije i nauke 8
ZAKLjUČAK 10
Literatura 11