Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Korupcija u Srbiji - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Sociologija (/Forum-sociologija)
+---- Tema: Korupcija u Srbiji (/Thread-korupcija-u-srbiji--9950)


Korupcija u Srbiji - Dzemala - 01-09-2010 06:54 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Korupcija, odnosno praksa podmićivanja, stara je koliko i država. Stoga je i borba za njeno suzbijanje isto toliko stara. Uporedo s razvojem privredne aktivnosti, mešanjem države u privredu i birokratizovanjem društva, korupcija je dobijala na intenzitetu. Samim tim, postala je jedan od značajnih problema savremenog sveta.
Korupcija se može definisati na nekoliko različitih načina. Korupcija označava pokvarenosti, raspadanje, podmićivanje, potplaćivanje, krivotvorenje… Pod korupcijom, danas, najčešće podrazumeva nezakonito korišćenje društvenog položaja i moći radi sopstvene koristi.
Korupcija je devijantno ponašanje povezano sa specifičnim motivom – da se pribavi privatna dobit na račun javnog ovlašćenja.
Najobuhvatniju definiciju korupcije je ponudio Vito Tanci. Prema njemu, korupcija postoji ukoliko dođe do namernog narušavanja principa nepristrasnosti pri donošenju odluka u cilju prisvajanja neke pogodnosti. Princip nepristrasnosti zahteva da, pri donošenju odluka, lični ili bilo koji drugi odnosi između učesnika u razmeni nemaju nikakav uticaj. Ovaj princip je deo funkcionisanja savremenog tržišta, koje je, prema samoj definiciji, depersonalizovano. Na osnovu Tancijeve definicije, može se zaključiti da postoje dva potrebna uslova da narušavanje nepristrasnosti bude okarakterisano kao korupcija...

Korupcija u Srbiji

Kada je u pitanju Srbija, korupcija ne samo da je prisutna u svim sferama društvenog života, nego je i veoma raširena, zbog čega se naša zemlja ubraja u zemlje sa visokim stepenom korupcije.
Centralna obeležja institucionalnog, odnosno privredno-sistemskog okvira koji je omogućio i podstakao korupciju u Srbiji predstavljaju etatistička privreda, rasprostranjena državna intervencija, arbitrarne odluke države, diskriminativna ekonomska politika, ali i ekonomske sankcije protiv Srbije. Pri tome, većina od mehanizama korupcije su univerzalni, deluju u svim zemljama sveta na sličan način, možda su u Srbiji dobili samo neka specifična obeležja.
Ranih 1990-tih godina do.lo je do kulminacije političke i ekonomske krize, izbijanja rata i konačno raspada tadašnje države (bivše SFR Jugoslavije). To je istovremeno označilo i potrebu stvaranja nove privredno-sistemske infrastrukture. Prelazak na drugačije mehanizme privredne koordinacije izazvao je i potrebu stvaranja drugačijih ekonomskih institucija. U Srbiji se desio najgori mogući slučaj: jedan institucionalni sistem je razrušen, a u međuvremenu nije uspostavljen alternativni. Na taj način, izgubljen je neophodni orijentir, stvoreno je stanje institucionalnog nereda i, kao posledica svega toga zajedno, razgranala se kleptokratija i korupcija...

S A D R Ž A J


UVOD 3
1 Korupcija u Srbiji 4
1.1 Savet za borbu protiv korupcije 7
1.2 Poverenik za informacije od javnog značaja 8
1.3 Ombudsman 9
1.4 Agencija za borbu protiv korupcije 13
ZAKLJUČAK 16
LITERATURA 17