Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Pojam agresije u međunarodnom pravu - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Prava (/Forum-prava)
+---- Tema: Pojam agresije u međunarodnom pravu (/Thread-pojam-agresije-u-me%C4%91unarodnom-pravu--9894)


Pojam agresije u međunarodnom pravu - Dzemala - 01-09-2010 01:32 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Agresiju je teško definisati sa striktno pravnog stanovišta, budući da istu obuhvataju akti subverzije i mnogi drugi akti koji, čini se, ne mogu biti obuhvaćeni jedinstvenom sintetičkom definicijom, niti pak taksativno nabrojani.

Do sada najpreciznija i sveobuhvatna „definicija agresije" data je u Aneksu Rezoluciji Generalne skupštine Ujedinjenih naroda o definisanju agresije br. 3314 (XXIX) od 14.12.1974. godine. Definicija pravi razliku između agresije, koja povlači međunarodnu odgovornost i agresivnog rata, koji konstituira zločin protiv (međunarodnog) mira. Ova distinkcija je vrlo važna, budući da, prema njoj, svaki čin agresije nije zločin protiv mira - to je samo agresivni rat. U svakom slučaju, države su odgovorne i za same akte agresije.


Ključne riječi: Agresija; agresivni rat; Povelja Ujedinjenih naroda; zločini protiv mira; ideološka agresija; Nirnberški tribunal; Tokijski tribunal; Međunarodni krivični sud; Rimski statut...

Sadržaj:

Stranica

Sažetak 2
1 UVOD 3
1.1 Problem, predmet i objekat istraživanja 3
1.2 Radna hipoteza i pomoćne hipoteze 4
1.3 Svrha i ciljevi istraživanja 4
1.4 Naučne metode 4
1.5 Struktura rada 5
2 DEFINISANJE AGRESIJE 6
2.1 Agresija 6
2.2 Osnovni oblici agresije 6
2.3 Korijeni agresije i nastanak 7
2.4 Uvođenje pojma agresije u međunarodno pravo 8
2.5 Definicije pojma agresije u međunarodnom pravu 10
2.6 Problemi prilikom definisanja agresije 12
3 ELEMENTI ZLOČINA AGRESIJE 16
3.1 Prijedlozi definisanja zločina agresije 17
3.2 Oružani napad ili agresija 18
4 ZAKLJUČAK 25
5 LITERATURA 27