Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Antifosfolipidni sindrom - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Medicina (/Forum-medicina)
+---- Tema: Antifosfolipidni sindrom (/Thread-antifosfolipidni-sindrom--9781)


Antifosfolipidni sindrom - Dzemala - 31-08-2010 12:30 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


...APS je autoimunsko oboljenje nepoznatog uzroka. U APS je poremećena homeostatska regulacija koagulacije sa manifestacijama predominantnog hiperkoagulabilnog stanja. Hiperkoagulabilnost se klinički manifestuje rekurentnim trombozama koje potencijalno mogu da zahvate bilo koji organski sistem, uključujući: periferni venski sistem (duboka venska tromboza), centralni nervni sistem (cerebrovaskularni inzult, tromboza duralnih sinusa), hematopoetski sistem (trombocitopenija, hemolitička anemija), pojavu opstetričkih komplikacija (spontani pobačaji), respiratorni sistem (plućna embolija), kožu (livedo retikularis), kardiovaskularni sistem (akutni infarkt miokarda), oko (retinalna tromboza). Uz kliničke kriterijume, za postavljanje dijagnoze neophodno je postojanje i najmanje jednog laboratorijskog kriterijuma: prisustvo LA i/ili umerno do visokih koncentracija aCL ili a 2GP-I (IgG ili M) najmanje 2 puta tokom 12 nedelja...

ANTIFOSFOLIPIDNI SINDROM


Antifosfolipidni sindrom je poremećaj imunološkog sistema kojeg karakteriše pojačano grušanje krvi i/ili neke od komplikacija u trudnoći kao što su spontani pobačaji, neobjašnjiva smrt ploda, prevremeni porod i prisutnost antifosfolipidnih antitela (kardiolipinskih i antikoagulacijskih) u krvi.

Kod osoba sa antifosfolipidnim sindromom kod kojih se krvnim pretragama utvrdi prisutnost antifosfolipidnih antitela razviju se i simptomi bolesti.

Antifosfolipidni sindrom ima još i naziv sindrom fosfolipidnih antitela, a poznat je i kao Hughesov sindrom po lekaru koji ga je prvi opisao.

Antifosfolipidna antitela mogu se naći i u krvi zdravih ljudi pa se tako izveštava o prisutnosti antifosfolipidnih antitela u otprilke 2% zdrave populacije. Antifosfolipidna antitela mogu biti nakratko prisutna u krvi npr. za vreme infekcije bakterijama, virusima (hepatitis, HIV) ili parazitima (npr. malarija). Neki lekovi takođe mogu uticati na pojavu antifosfolipidnih antitela u krvi kao što su antibiotici, kokain, hydralazine, procainamid i kinin.

Uglavnom se smatra da protein, antifosfolipidno antitelo, nije protein koji inače treba biti prisutan u krvi pa se njegova prisutnost povezuje sa brojnim bolestima u koje ubrajamo: ...


S A D R Ž A J


1 UVOD 3
2 ANTIFOSFOLIPIDNI SINDROM 3
2.1 Etiologija 4
2.2 Koji laboratorijski testovi mogu pomoći dijagnostici antifosfolipidnog sindroma 4
2.3 Uzrok antifosfolipidnog sindroma 5
2.4 Lečnje antifosfolipidnog sindroma 5
3 ZAKLJUČAK 6
4 LITERATURA 6