Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Konflikti - Sukobi i konflikti u firmi „Yelmar“ DOO - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: kultura ponasanja (/Forum-kultura-ponasanja)
+---- Tema: Konflikti - Sukobi i konflikti u firmi „Yelmar“ DOO (/Thread-konflikti-sukobi-i-konflikti-u-firmi-%E2%80%9Eyelmar%E2%80%9C-doo)


Konflikti - Sukobi i konflikti u firmi „Yelmar“ DOO - Dzemala - 30-08-2010 10:32 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


... Upravljanje promenama je ne samo veština već i nauka. To je proces koji se stalno menja, ne postoji pravi recept za prelazak organizacije sa jednog nivoa na drugi. U literaturi se navode “Deset zapovesti” promena, kao vodič za menadžere koji se pripremaju da sprovedu promene. Prve četiri koriste se generalno da povećaju spremnost organizacije za promene, dok narednih pet uključuju građenje spremnosti jedne organizacije da se menja. Poslednja zapovest stara se da sve prethodne promene ostanu na snazi.

Deset zapovesti promena su:

• analizirajte organizaciju i njenu potrebu za promenom
• stvorite zajednički cilj i viziju u kojoj svi učestvuju
• odvojite se od prošlosti
• stvorite osećaj potrebe
• razvijte ulogu jakog vođe
• obezbedite političko sponzorstvo
• izradite plan izveštaja
• razvijte osposobljavajuće strukture i pojačanja
• komunicirajte, uključite ljude i budite iskreni
• kontrolišite, poboljšajte i institucionalizujte promene.

Iako se dobro sprovedu “deset zapovesti” promena neće bili transformisana u lak proces. Menadžeri moraju da budu svesni 2 stvari:

• ako planovi nisu naišli ni na kakav otpor – nije se otišlo dovoljno daleko sa njima, a
• ako planovi ne uključuju promene kroz koje će i menadžeri proći onda oni neće ni biti deo rešenja.

Neki otpor može biti prirodan, opravdan i koristan dok neki može biti pokazatelj pravih barijera koje se moraju prevazići ili eliminisati. Pošto promena nije laka, neke organizacije daju sve od sebe da odlože ili prekinu neizbežno...

SADRŽAJ

UVOD 3
1 KONFLIKTI 5
1.1 Pojam konflikta 6
1.2 Promene kao uzrok konflikta 7
1.3 Svrha odlučivanja uloga 8
2 PREDUZEĆE „YELMAR“ DOO I KONFLIKTI 9
2.1 Organizaciona šema firme "Yelmar"DOO 10
2.2 Kadrovska struktura radnika "Yelmar" DOO 12
2.3 Kako je zaista u preduzeću "Yelmar" DOO 13
2.3.1 Projektantski sektor 14
2.3.2 Marketinški sektor 14
2.3.3 Sektor proizvodnje i nabavke 15
2.3.4 Tehnologija u "Yelmar"-u 15
2.4 Konflikt na radu u preduzeću "Yelmar" DOO 15
2.5 Uzroci konflikta na poslu u preduzeću "Yelmar" DOO 17
2.6 Vrste radnih konflikata u preduzeću "Yelmar" DOO 18
2.7 Oblici radnih konflikata u preduzeću "Yelmar" DOO 20
2.7.1 Štrajk kao oblik radnog konflikta 20