Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Elektronska trgovina - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Maturski radovi (/Forum-maturski-radovi)
+--- Tema: Elektronska trgovina (/Thread-elektronska-trgovina)


Elektronska trgovina - kima07 - 26-11-2009 12:13 PM

Elementi elektronske trgovine


SADRŽAJ

Uvod 3
1.1 Definisanje 4
1.2 Istorija 4
1.3 Razlika između tradicionalnih i digitalnih kanala distribucije 5
1 Razvoj elektronske trgovine 7
2 Osnovne faze u razvoju elektronske trgovine 9
1.4 Virtuelni trgovinski centri 15
1.5 Početak elektronske trgovine u Srbiji 21
1.6 Šta nude web prodavnice ? 22
Zaključak 24
Literatura 25