Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Avanturistički turističkii motivi Alpa - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Turizam (/Forum-turizam)
+---- Tema: Avanturistički turističkii motivi Alpa (/Thread-avanturisti%C4%8Dki-turisti%C4%8Dkii-motivi-alpa--9555)


Avanturistički turističkii motivi Alpa - Dzemala - 26-08-2010 10:38 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Alpe su planinski sustav između Srednje i Južne Europe dug 1200km, a širok oko 150km. Najviši vrh Alpa je Mt. Blanc (4807m), na granici Italije i Francuske.

Središnji planinski niz izgrađuju stare kristalinske stene, a severni i južni lanci iz mezozojskih su karbonatnih stena (vapnenci i dolomiti), koje su izdignute tzv. alpskim nabiranjem (alpskom orogenezom).

Današni oblik Alpe su dobile pleistocenskom glacijacijom. Snježna granica je na visini 2700 - 2800m, a najveći ledenjak je Aletsch.

Najveće privredno značenje imaju šume, stočarstvo i turizam. S više cestovnih i željezničkih veza preko Alpa povezane su Srednja i Južna Europa. Najduži tuneli su Simplon (20km) i St. Gotthard (15km).

Na alpskom području živi otprilike 13 milijona ljudi iz osam alpskih država: Francuska, Monako, Italija, Švicarska, Nemačka, Lihtenštajn, Austrija i Slovenija...

AVANTURISTIČKI TURISTIČKI MOTIVI ALPA

Zdravstveni značaj planineMedicinski stručnjaci odavno su utvrdili da je planinska klima pogodna u zdravstvenom smislu. U umerenim geografskim širinama, a to upravo znači na Ačpima-ovo naročito važi za visinski region od 600 do 1.200 metara. U tropskim širinama vrućina i vlažnost utoliko se više smanjuju ukoliko se penjemo na veće visine. Usled toga, sa visinom išćezavaju infektivne bolesti jedna za drugom. Pri smanjenju vazdušnog pritiska za 100 mm povećava se hemoglobin u krvi čoveka približno za 10%; takođe se povećava broj crvenih krvnih zrnaca i količina vazduha koji se udiše. Hladniji planinski vazduh posredno utiče na poboljšanje apetita i procesa varenja organa, iz čega proizlazi da je za zdrave osobe zima najpovoljnije doba za boravak na planinama.

Intenzitet ultraljubičastog zračenja se naglo povećava sa porastom nadmorske visine i deluje baktericidno. Tuberkuloza je primer bolesti za čije je izlečenje veoma potrebno ojačavanje organizma na planinskom vazduhu. Zato se poodavno podižu brojni sanatorijumi u raznim evropskim planinama - naročito u Alpima. Takvi su Brijanson, Sent-Iler-di-Truve, Pasi, Arosa i Davos. U Sent-Iler di Truve, koji se nalazi blizu Grenobla, podignut je specijalni sanatorijum za bolesne francuske studente. U njemu su koncentrisani mahom lakši plućni bolesnici, koji dok se leče mogu istovremeno da uče. Profesori sa univerziteta u Grenoblu redovno dolaze i obavljaju nastavu.

Uprkos svemu iznetom, klimatizam i termalizam kao dva vida zdravstveno-lečilišnog turizma zašli su u fazu uzbudljive krize tokom poslednjih dvadesetak godina. Klimatizam je izgubio jedan od svojih atributa-sanatorijume; u stvari, oni nisu išćezli, ali im se sudbina polako menja jer su naučnici pronašli efikasne lekove, na prvom mestu za lečenje tuberkuloze. Stoga se jedan za drugim sanatorijumi preobraćaju u hotele. Ali klimatizam kao vid zdravstveno-lečilišnog turizma ima perspektivu u Alpima. On je, naime, sve značajniji za bolesti u kojima lekovi nisu dovoljno efikasni, dakle, za astmu, bronhitis, hepatitis, velika ranjavanja itd. Brijanson u francuskim Alpima odavno je čuven po tome što astmatičari u njemu ''nemaju krize''...

S A D R Ž A J

UVOD 3
1 AVANTURISTIČKI TURISTIČKI MOTIVI ALPA 4
1.1 Zdravstveni značaj planine 4
1.2 Značaj planine za odmor ljudi - Socijalni i kulturni turizam 5
1.3 Značaj automobilizma za „putujući turizam“ u planinama 6
1.4 Značaj planinskih sportova za razvitak turizma 6
1.5 Zimski sportovi i zimski turizam 7
1.6 Opšte posledice planinskog turizma 8
ZAKLJUČAK 9
LITERATURA 10