Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Kvalitet voda Beograda i predlog mera za poboljsanje kvaliteta - diplomski rad - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Diplomski radovi (/Forum-diplomski-radovi)
+--- Tema: Kvalitet voda Beograda i predlog mera za poboljsanje kvaliteta - diplomski rad (/Thread-kvalitet-voda-beograda-i-predlog-mera-za-poboljsanje-kvaliteta-diplomski-rad)


Kvalitet voda Beograda i predlog mera za poboljsanje kvaliteta - diplomski rad - Dzemala - 21-08-2010 01:03 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


SADRŽAJ:

Rezime - 4 -
I POGLAVLJE - 5 -
1 Uvodne napomene - 5 -
1.1 Opis konkretnog problema - 5 -
1.2 Cilj rada - 6 -
1.3 Ciljna grupa - 6 -
1.4 Personalna motivacija - 6 -
1.5 Postupak poboljšanja kvaliteta voda - 6 -
1.6 Ključne reči - 7 -
1.7 Kratak pregled sadržaja poglavlja - 7 -
II POGLAVLJE - 8 -
2 Značaj vode - 8 -
2.1 Problemi vode iz vodovoda u Beogradu - 8 -
2.2 Voda za piće u gradu Beogradu - 8 -
2.3 Uticaj nekih supstanci na ljudsko zdravlje - 9 -
2.4 Dilema – voda iz česme ili flaše - 10 -
2.5 Prednost flaširane vode - 11 -
2.6 Voda sa kiseonikom kao suplementom - 12 -
2.7 Artificijelne vode - 13 -
2.8 Zašto reverzna osmoza? - 13 -
2.9 Pravni aspekt „veštačke vode“ - 14 -
2.10 Domaće flaširane vode - 15 -
2.10.1 Vlasinska Rosa - 16 -
2.10.2 Knjaz Miloš - 17 -
2.11 Ambalaža flaširane vode - 18 -
2.12 Voda – nedovoljno iskorišćeno bogatstvo Srbije – Beograda (Kapi vrednije od nafte!) - 18 -
2.13 Voda u Beogradu u odnosu na strane vode - 19 -
III POGLAVLJE - 20 -
3 Vode Beograda - 20 -
3.1 Površinske vode Beograda - 20 -
3.1.1 Uzorkovanje - 20 -
3.1.2 Parametri kontrole - 21 -
3.1.3 Metode ispitivanja i ocena rezultata - 22 -
3.2 Podzemne vode Beograda - 22 -
3.3 Voda za piće - 23 -
3.3.1 Lokacije vode za piće - 24 -
IV POGLAVLJE - 27 -
4 Kvalitet vode - Dunav u Beogradu - 27 -
4.1 Analiza kvaliteta vode Dunava - 27 -
4.2 Rezultati istraživanja - 28 -
4.2.1 Plankton - 28 -
4.2.2 Fauna dna - 29 -
4.3 Saprobiološka analiza - 32 -
4.4 Kvalitet vode - 33 -
V POGLAVLJE - 35 -
5 Kvalitet vode – Sava u Beogradu - 35 -
5.1 Analiza kvaliteta vode Save - 35 -
5.2 Rezltati istraživanja - 36 -
5.2.1 Plankton - 36 -
5.2.2 Makrozoobentos - 37 -
5.3 Saprobiološka analiza - 40 -
5.4 Kvalitet vode - 41 -
VI POGLAVLJE - 43 -
6 Modeliranje kvaliteta vode u Čukaričkom zaliva na reci Savi u Beogradu - 43 -
6.1 Mere za poboljšanje kvaliteta vode u Zalivu - 43 -
6.2 Numerički model - 44 -
6.2.1 Model za proračun hidrodinamičkih veličina - 44 -
6.2.2 Model transporta zagađenja - 45 -
6.3 Ulazni podaci - 46 -
6.4 Analiza rezultata - 47 -
6.4.1 Kvalitet vode za postojeće stanje - 47 -
6.4.2 Efekti upuštanja vode iz Savskog jezera - 47 -
6.4.3 Uticaj kapaciteta pumpi na kvalitet vode u Zalivu - 48 -
VII POGLAVLJE - 50 -
7 Beogradska voda pod evropskim mikroskopom - 50 -
7.1 Česmovača sa međunarodnim atestom - 50 -
7.2 Uzbuna bez razloga - 51 -
7.3 Dohlorizacija za udaljene potrošače - 52 -
7.4 Najbogatiji u Evropi - 52 -
VIII POGLAVLJE - 54 -
8 Modeli rešenja u cilju poboljšanja kvaliteta pijaće vode - 54 -
8.1 Kvalitet pijaće vode na području evropske regije - 54 -
8.2 Mere za rešavanje problema i unapređenje kvaliteta vodovodnih usluga - 56 -
8.3 Kontrola kvaliteta pijaće vode - 57 -
8.3.1 Godišnji ciklusi i periodi promene parametara - 57 -
8.4 Proces ozonizacije - 58 -
8.4.1 Prednosti primene ozona - 59 -
8.4.2 Mane primene ozona - 59 -
8.5 Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode - 59 -
IX POGLAVLJE - 61 -
9 Zaključak - 61 -
10 Literatura - 63 -