Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Pojam braka, uvjeti za postojanje braka i nepostojeći brak -ij - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Sociologija (/Forum-sociologija)
+---- Tema: Pojam braka, uvjeti za postojanje braka i nepostojeći brak -ij (/Thread-pojam-braka-uvjeti-za-postojanje-braka-i-nepostoje%C4%87i-brak-ij)


Pojam braka, uvjeti za postojanje braka i nepostojeći brak -ij - Dzemala - 13-08-2010 06:51 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Porodično pravo je skup pravnih normi kojima se reguliraju odnosi u porodici.
Bračno pravo je najvažniji dio porodičnog prava. Cilj bračnog prava je da uredi brak i odnose u braku, te pravne učinke vanbračne zajednice žene i muškarca. Bračno pravo je dakle skup pravnih normi kojima se uređuju ti odnosi.
Za vanbračnu zajednicu možemo reći da je to životna zajednica žene i muškarca koji nisu u braku ili vanbračnoj zajednici sa drugim licem i koja traje najmanje tri godine ili kraće ukoliko je u njoj rođeno zajedničko dijete.

POJAM BRAKA

Postoje dva različita shvatanja o pravnoj prirodi braka. Prema jednom shvatanju, brak je ugovor, brak je ugovorni odnos građanskog prava koji nastaje i prestaje kao i svaki drugi ugovor. Prema drugom shvatanju, brak je institucija. Prema ovom shvatanju prava i dužnosti bračnih partnera, uglavnom su uređena zakonom i nisu predmet dogovaranja. Veliki dio međusobnih obaveza bračni partneri ne mogu mijenjati međusobnim sporazumom.
Rimski brak ( matrimonium, nuptie) je pravnim propisima uređena monogamijska zajednica života između žene i muškarca.

U pravnoj nauci postoji niz definicija braka. Jedne od najstarijih definicija su od istaknutih rimskih pravnika, Justinijana i Modestina.
Justinijan: Brak je veza između muškarca i žene koja predstavlja životnu zajednicu. (Institutiones 9,1) Modestin "Brak je veza između muškarca i žene ujedinjenih za cijeli život, ustanova božanskog i ljudskog prava". (Modestin, Digesta 23, 2, 1) Planiol (Francuski teoretičar) "Brak je svečani ugovor na osnovu koga muškarac i žena osnivaju zajednicu, koju zakon sankcionira, ali koju oni ne mogu raskinuti po sopstvenoj volji"...