Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Agencija za brigu o starijim osobama -ij - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Sociologija (/Forum-sociologija)
+---- Tema: Agencija za brigu o starijim osobama -ij (/Thread-agencija-za-brigu-o-starijim-osobama-ij)


Agencija za brigu o starijim osobama -ij - Dzemala - 13-08-2010 01:32 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


U ovom seminarskom radu pisat ću o pokretanju vlastitog biznisa. Moja ideja je osnivanje agencije za brigu o starijim osobama. Sagledavanje stanja na lokalnom tržištu, omogućilo mi je da se odlučim za ovu ideju.

Mnogo je starijih i iznemoglih osoba, koje žive same ili jednostavno njihovi srodnici nisu u mogućnosti, zbog nekih svojih obaveza i ubrzanog tempa života, da im posvete potrebnu pažnju. Ova agencija bi svojim uslugama bila tu da podmiri potrebe starijih osoba. Prvenstveni cilj ove agencije je da se brine o zdravlju svojih klijenata, o njihovoj higijeni, kao i higijeni njihovog doma. Osim ovih fiksnih usluga, uposlenici ove agencije bi bili tu da svojim klijentima prave društvo, te da učine da se u njihovom prisustvu osjećaju ugodno, opušteno i pijatno. Uslugama ove agencije bili bi zadovoljni, naravno, prvo klijenti, starije osobe, a također tu su i njihovi srodnici...

Izvještaj o zamisli

Ova agencija ima zadatak da svojim uslugama podmiri potrebe ljudi koji konzumiraju ove usluge. Prvenstveni cilj ove agencije je da se brine o zdravlju svojih klijenata, o njihovoj higijeni, kao i o higijeni njihovog doma. Pružanje usluga bi se vršilo u domu korisnika, jer smatram da će naši klijenti biti zadovoljniji, a takvim pristupom naše usluge poželjnije, pristupačnije i prihvatljivije.

Višestruke su koristi usluga ove agencije, jer u većinskom procentu odlazak u starački dom, sa gledišta starijih osoba, i nije baš poželjna pojava. Isto tako, kad su u pitanju osobe koje se privatno bave ovim poslom, nije lako naći adekvatnu osobu, u koju bi mogli imati potpuno povjerenje. Smatram da je na osnovu ovog uočljiva jedinstvenost, pristupačnost i unikatnost usluga ove agencije. Tako da će načinom pružanja usluga imati koristi, kako starije, tako i starije osobe i njihovi srodnici.

Ciljno tržište su starije osobe koje žive same, sa solidnim vlastitim prihodima, ili sa imućnim srodnicima koji zbog nekih svojih drugih obaveza ili zbog toga što im je prebivalište u nekom drugom gradu ili nekoj drugoj državi, nisu u mogućnosti da im pruže potrebnu pažnju. Uslugama ove agencije bi njihove potrebe, na obostrano zadovoljstvo, bile podmirene.

Pošto ne postoji agencija sličnog tipa na lokalitetu Zenice, za moj budući biznis, nema direktne konkurencije. Indirektnu konkurenciju predstavljaju starački domovi i osobe koje se privatno bave pružanjem usluga sličnog karaktera, ali ta konkurencija nije jaka i smatram da to neće predstavljati problem, jer su usluge moje agencije jedinstvene i unikatne...

S A D R Ž A J

Uvod ......................................................................... 3
1 Izvještaj o zamisli ………………………………………………………….... 4
Opis proizvoda ili usluge koja je ponuđena.
Opisuje koristi od proizvoda i usluge sa detaljnim opisom koji “problem”
on/ona rješava
Ciljno tržište
Prikaz pozicioniranosti proizvoda na ciljnom tržištu u odnosu na proizvode konkurencije
Prikaz načina proizvodnje i distribucije sa detaljnim opisima proizvodnih
postupaka i distribucijskih kanala
2 Analiza izvodljivosti....................................................... 5
Analiza izvodljivosti proizvoda
Analiza tržišne izvodljivosti
Analiza organizacijske izvodljivosti
Analiza finansijske izvodljivosti
3 Analiza industrije......................................................... 6
Sila prijetnje ulaska zamjenskih proizvoda
Prijetnja od ulaska novih konkurenata
Konkurencija postojećih firmi
Pregovaračka moć kupaca
Pregovaračka moć dobavljača
4 Analiza konkurenata .................................................... 7
Direktni konkurenti
Indirektni konkurenti
Budući konkurenti
5 Analiza etičkih i zakonskih propisa....................................... 7
Etički kodeksi ponašanja
Pravno organizacioni oblici započinjanja biznisa
6 Izgradnja biznis modela .................................................8
Temeljna strategjja
Strateški resursi
Mreža partnerstava
Interfejs kupaca
7 Osnivanje poduzetničkog tima...........................................9
Poduzetnik/poduzetnici
Ključni ljudi
Savjetnici
8 Finasiranje poduzetničkog poduhvata...................................10
Financijske prognoze potrebnih prihoda i rashoda
Izvori finansiranja
Zaključak...................................................................11
Literatura...................................................................12