Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
DEFORMACIJA PARLAMENTARIZMA U VIDU JEDNOPARTIJSKOG SISTEMA -ij - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Prava (/Forum-prava)
+---- Tema: DEFORMACIJA PARLAMENTARIZMA U VIDU JEDNOPARTIJSKOG SISTEMA -ij (/Thread-deformacija-parlamentarizma-u-vidu-jednopartijskog-sistema-ij)


DEFORMACIJA PARLAMENTARIZMA U VIDU JEDNOPARTIJSKOG SISTEMA -ij - Dzemala - 10-08-2010 08:46 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.

DRŽAVA

Države po modelu:


-> liberalne - reakcija na odnose u apsolutističkoj monarhiji i tu je karakteristična dioba vlasti (postiže se nadzor jedne vlasti nad drugom, a ne nad stanovništvom)
-> moderne demokratske ili parlamentarne - parlament, tj. narod ima svu vlast (one su ujedno i nacionalne i pravne i socijalne države)
-> socijalne (socijalističke) - utemeljena je na idejama građanske države s izrazitim socijalnim programom i svodi se na aparat sile i tu su se socijalni programi (koji su u kriznim razdobljima osiguravali minimum zaštite stanovništva) proširili na jamstva cjelokupne socijalne skrbi te su se reflektirali na proširenje državnog aparata i njegovu skupoću - primjer je Švedska (socijalna pomoć dostojna čovjeka, besplatno liječenje alkoholizma, a za to čak dobiva i plaću)
-> pravne - postoji strogo formalna procedura primjene zakonodavstva, a radi reguliranja odnosa slobode i prava pojedinca donosi se ustav i subordinirani zakoni koji osiguravaju njegovo provođenje -> zaštita stanovništva zakonodavstvom i ustroj u kojemu administracija provodi društvene promjene primjenjujući općepoznata i unaprijed određena pravila (vladavina prava, tj. sve je po zakonu, strogo regulirano, a ako su ljudska prava stupila na zakon, svatko zna što može, a što ne)
-> demokršćanska - oblikovana na elementima socijalnog kršćanskog nauka i demokratskog uređenja, koji osobitu pozornost pridaju čovjekovu mjestu u hijerarhijskom sustavu - u njoj se ograničuje autoritarna vlast radi osiguranja čovjekovih prava na slobodu i njegova dostojanstva, pa su tu i načela solidarnosti, supsidijarnosti, sudioništva u društvenom razvoju i zajedničkog dobra -> nastalo početkom 19. stoljeća, kasnije poticaje dobiva papinim enciklikama, a najstalniji oblik dobiva u Njemačkoj (nešto malo i u Italjii i Austriji)
-> nacionalna država - afirmacija nacionalne ideje (bez poništavanja drugih nacija) shvaćanjem da nacija stvorena kao država tek postaje međunarodnim čimbenikom i tek tada dobiva priliku za postizanjem suverenosti i za postojanost (bitno se razlikuje od nacionalsocijalizma) ...


SADRŽAJ:(I DIO)DRŽAVA,Države po modelu ................................................ 3
PARLAMENT,Parlamentarni sistem,Sastavi parlamenta ................................................................................................ 4
PARLAMENTARIZAM ...................................................... 7
POLITIČKO UREĐENJE ................................................... 9
JEDNOPARTIJSKA DRŽAVA ....................................10
PARTIJSKI SISTEM .................................................. 11
POLITIČKA STRANKA ............................................. 12
IZBORI,Kao izražaj suverenosti ................................ 13
KOMUNIZAM,Stav komunista prema raznim opozicionim strankama ............................................................................ 14
BOLJŠEVIZAM,FAŠIZAM ............................................. 17

(II DIO)FILOZOFIJSKO-ETIČI MOMENTI I KATEGORIJE U PRAVU I POLITIČNOSTI
Kategorija „Dobra“;Kategorija „Ispravnog“ ................... 18
PRIMARNOST ISPRAVNOG VS. ZAJEDNIČKO DOBRO ........... 19
OPRAVDANOST AUTORITETA I ISTINA LEGALITETA ..... 20

ZAKLJUČAK ..................................................................... 22
LITERATURA ..................................................................... 23