Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Elementi finansijskog sistema - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Finansije (/Forum-finansije)
+---- Tema: Elementi finansijskog sistema (/Thread-elementi-finansijskog-sistema--9012)


Elementi finansijskog sistema - Dzemala - 09-08-2010 09:35 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Pojam finansijskih tržišta

Finansijska tržišta se mogu posmatrati u širem i u užem smislu. U širem smislu finansijska tržišta postoje svuda gde se obavljaju finansijske transakcije. U užem smislu, mogu se definisati kao organizovana mesta na kojima se susreću ponuda i tražnja za različitim oblicima finansijskih instrumenata.
Preko finansijskih instrumenata privredni subjekti dolaze do sredstava neophodnih za finansiranje svog poslovanja. Ona olakšavaju povezivanje subjekata koji raspolažu viškovima finansijskih sredstava i subjekata kojima nedostaju finansijska sredstva, odnosno povezuju dve značajne makroekonomske kategorije, štednju i investicije.
Finansijska tržišta se mogu definisati kao ambijent gde se susreću ponuda i tražnja za određenim finansijskim instrumentima. Ovo tržište obuhvata organizovane institucije, posredničku trgovinu i neposrednu razmenu hartija od vrednosti između izdavalaca i investitora . Finansijsko tržište obavlja alokaciju akomulacije u cilju njene najefikasnije upotrebe u proizvodnji. Vlasnici viškova likvidnosti ustupaju svoja slobodna sredstva putem kredita i vlasničkih ulaganja. Ovaj proces kreira finansijske instrumente, kojima se kasnije može trgovati na finansijskim tržištima. Kreiranje finansijskih instrumenata vezuje sredstva u roku na koji je kredit odobren, odnosno u slučaju svojinskih ulaganja na neodređeno vreme. Finansijsko tržište pruža poveriocu mogućnost da u slučaju potrebe za likvidnim sredstvima pretvore finansijske instrumente u gotov novac. Ovu funkciju likvidnosti vrši sekundarno tržište, na kome se obavlja promet već izdatih finansijskih instrumenata.

Finansijska tržišta možemo definisati i kao organizovani prostor, sa svim potrebnim elementima neophodnim za njegovo funkcionisanje a to su: tačno odredjeno vreme, tržišna pravila i tome slično, na kome se organizovano susreću ponuda i tražnja raznih roba i uluga. Osim raznih roba i usluga, na tržištu se, radi podmirivanja potreba odredjenih subjekata za novcem mogu pojaviti i finansijska sredstva kao supstituti roba i usluga i to: domaća i strana novčana sredstva, hartije od vrednosti, razna potraživanja, novčani i platni nalozi i slično.
Svetsko finansijsko tržište izražava celokupnost brojnih, manjih ili većih medjunarodnih tržišta novca i novčanog kapitala, pri čemu je medjunarodno samo ono finansijsko tržište koje je dostupno svakom učesniku, nezavisno iz kog prostora potiče i kakve finansijske potrebe ima...

S A D R Ž A J

UVOD 3
1 Pojam finansijskih tržišta 3
1.1 Vrste finansijskih tržišta 4
2 Centralna banka 5
2.1 Statut i funkcije Centralne banke 6
3 Berza 8
4 Brokeri 10
5 Finansijski instrumenti 11
5.1 Hartije od vrednosti 12
ZAKLJUČAK 13
LITERATURA 14