Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Upravljanje znanjem -poslovne strategije - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Upravljanje znanjem (/Forum-upravljanje-znanjem)
+---- Tema: Upravljanje znanjem -poslovne strategije (/Thread-upravljanje-znanjem-poslovne-strategije)


Upravljanje znanjem -poslovne strategije - Dzemala - 20-07-2010 11:53 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Strategijski management podrazumijeva skup upravljačkih odluka i upravljačkih akcija u funkciji dugoročnog funkcioniranja poduzeća, odnosno njegove dugoročne poslovne i razvojne politike.
Ono, u najširem smislu, obuhvaća istraživanje sadašnjih i budućih okruženja i mogućnosti koje ona nude. To, zatim, znači, formuliranje ciljeva poduzeća, pripremanje i donošenje, primjenjivanje i kontrolu provođenja odluka. Sve je to usmjereno prema postizanju mogućih rezultata u sadašnjosti i budućnosti u danom i očekivanom okruženju.
Strategijski management može se odnositi na cjelovit proces poslovanja i razvitka poduzeća ili na njegove pojedine dijelove, organizacijske jedinice, resurse, prostore i vrijeme. Ono je, dakle, multidimenzionalno, a može biti i transdimenzionalno.
U svezi s tim, pojavljuje se s t r a t e g i j s k o planiranje i s t r a t e g i j s k o odlučivanje.
Strategijsko planiranje obuhvaća zadatke, ciljeve, sredstva, vrijeme, načine i oblike djelovanja na ostvarivanju strategijskih ciljeva poduzeća. Sve to na dugi rok, kojim se obuhvaćaju svi aspekti i bitne komponente poduzeća u duljem vremenskom razdoblju.
Strategijsko odlučivanje je sastavnica strategijskog upravljanja. Upravo takve odluke određuju ciljeve i strategiju poduzeća s pogledom na budućnost.
Donose ih najviši organi upravljanja , odnosno vrhovni management poduzeća ...

-SADRŽAJ-


1. UVOD 2
2. KNOWLEDGE MANAGEMENT 4
2.1. Definicija Knowledge Management-a 4
2.2. Unutarnji i vanjski čimbenici 6
2.3. Korporacijsko znanje i kritične funkcije Knowledge Management-a 8
3. KNOWLEDGE MANAGEMENT I NJEGOVA VEZA SA DRUGIM METODAMA 10
3.1. Intelektualni kapital 11
3.2. Vrste intelektualnog kapitala 11
4. ZAKLJUČAK 13
5. LITERATURA 14