Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Naucno istrazivacka metodologija - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Upravljanje znanjem (/Forum-upravljanje-znanjem)
+---- Tema: Naucno istrazivacka metodologija (/Thread-naucno-istrazivacka-metodologija)


Naucno istrazivacka metodologija - Dzemala - 20-07-2010 11:16 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


SADRŽAJ

Umesto predgovora - Kratak pregled Kuhnove strukture naučnih revolucija vii
1. UVOD U NAUČNO-ISTRAŽIVAČKU METODOLOGIJU 1
1.1. Definicija nauke, istraživanja i metodologije 1
1.2. Nivoi naučnog saznanja i modaliteti naučnog rezonovanja 6
1.3. Metodološki zadaci 11
1.4. Činjenice, pojmovi, konstrukti, parametri i varijuable u naučnim
istraživanjima 14
1.5. Naučnoistraživačko sadržajno i metodološko znanje 24
1.6. Profesionalizam i kompetentnosti istraživača. Seadam dimenzija
metodološke pismenosti 26
2. KONSTRUKCIONO- METODOLOŠKE OSNOVE NAUKE 33
2.1. Odnos struke i nauke 33
2.2. Konstrukcione osnove nauke 35
2.2.1. Predmet nauke - suština naučnih problema i njihova
određenost-direktni i inverzni problemi 35
2.2.1.1. Direktni problem 36
2.2.1.2. Inverzni problemi prve vrste 38
2.2.1.3. Inverzni problemi druge vrste 39
2.2.1.4. Identifikator sistema ili reverzni inženjering 40
2.2.1.5. Preodređeni i slabo određeni problemi 40
2.2.1.6. Jedinice analize istraživačkog problema 44
2.2.2. Metodologija predmetne nauke-principi i kriterijumi
naučnosti 44
2.2.2.1. Naučni principi 44
2.2.2.2. Kriterijumi naučnosti 49
2.2.3. Sistem naučnog znanja 56
2.2.3.1. Objekat i subjekat naučnog saznanja 57
2.2.3.2. Procesiranje informacija 60
2.2.4. Jezik interpretacije u naučnoj metodologiji 64
2.2.4.1. Jezik interpretacije u agentnoj komunikaciji 68
2.2.4.2. Interpretacija-mapiranje podataka 71

2.3. Logički principi i logički iskazi 75
2.4. Metodološka pravila generisanja formula u propozicionoj i
logici prvog reda 77
2.4.1. Univerzalni i egzistencijalni kvamifikatori 80
2.4.2.Vezane i slobodne varijable 81
2.4.3. Interpretacija formula u propozicionoj logici 82
2.4.4. Validnost i inkonzistentnost u propozicionoj logici 82
2.4.5. Normalne forme u propozicionoj logici 83
2.4.6. Logička posledica .^ 84
2.5. Novi metodološki konstrukti u rešavanju direktnih i inverznih
problema 85
iii

3. ASPEKTIIKOMPLEKSNOST SADRŽAJNOG
I METODOLOŠKOG ZNANJA 87
3.1. Aspekti kontinuuma znanja-podaci, informacije, stečeno i
primenjeno znanje, inteligencija, mudrost, zajednice učenja
i mreže znanja 88
3.2. Kreativni centar konverzacije-dinamika stvaranja znanja 96
3.2.1. Šta je radnik znanja ? 99
3.3. Predstavljanje naučnog znanja 100
3.3.1. Predstavljanje eksplicitnog znanja 102
3.3.2. Predstavljanje fazi znanja u inteligentnoj mreži 105
4. NAUČNE METODE 107
4.1. Analitički proces naučnog metoda 108
4.2. Aksiomatska metoda 110
4.3. Metoda indukcije-dedukcije 111
4.4. Metoda analize i sinteze. **dijalektička metoda 115
4.5. Metoda iteracije 119
4.6. Metode modelovanja i simulacije 120
4.7. Eksperimentalni metod istraživanja 124
4.8. Primena naučnih metoda u istraživanju 130

4.8.1. Osnovna i primenjena istraživanja 130
4.8.2. Primena metoda sistemske analize 131
4.9. Primena naučnih metoda u poslovnim istraživanjima 137
4.10. Metoda opšte procedure inženjerskih analiza 146
5. SMISAO IIZGRADNJA TEORIJE 149
5.1. Kako se teorije stvaraju? 149
5.2. Koji su ciljevi teorije? 151

5.2.1. Značenje teorije 153
5.2.2. Koncepti ili konstrukti 154
5.2.3. Priroda propozicija 155
5.3. Hipoteze, eksperimenti i laboratorijski kontekst istraživanja
u izgradnji teorija 156
5.4. Nivoi znanja i smisao teorije 158
5.4.1. Verifikovanje teorije i opovrgljivost 159
5.4.2. Odnos teorija i činjenica 160

5.5. Kriterijumi evaluacije i kompariranje teorija 160
5.6. Elementi teorije verovatnoće 162

5.6.1. Koncepti verovatnoće 162
5.6.2. Aksiomi verovatnoće 164
5.6.3. Uslovna verovatnoća 166
5.6.4. Slučajne promenljive 168
5.6.5. Statistička sredina 171
5.6.6. Momenti 172
5.6.7. Karakteristična funkcija 173
5.6.8. Zajednički momenti 174