Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Metodološka ocena neoklasičnog istraživačkog programa - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Upravljanje znanjem (/Forum-upravljanje-znanjem)
+---- Tema: Metodološka ocena neoklasičnog istraživačkog programa (/Thread-metodolo%C5%A1ka-ocena-neoklasi%C4%8Dnog-istra%C5%BEiva%C4%8Dkog-programa)


Metodološka ocena neoklasičnog istraživačkog programa - Dzemala - 20-07-2010 11:15 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Nastanak i pojam neoklasične škole:

Neoklasicna škola se razvija od 1871. godine,odnosno od uspona marginalizma i teorije marginalne korisnosti neoklasičari nastoje slijediti misli klasične škole, ali pomoću teorije marginalne korisnosti koja odbacuje klasičnu teoriju troškova proizvodnje i teoriju radne vrijednosti za razliku od klasičara, priznaju da tržišni mehanizam ima neke nedostatke i da država može otkloniti te nedostatke pomoću mjera ekonomske politike i bez transformacije privatnog u državno vlasništvo. To je razdoblje obnove klasične ekonomske misli u pogledu prihvaćanja niza kategorija klasične škole, a posebno Smith-ovih teorija. Njene temeljne ideje su sljedeće: predmet ekonomske znanosti postaju rijetka dobra ili resursi za koje je izrazito važno njihovo efikasno korištenje i optimalna alokacija, zatim objektivna ekonomska analiza; matematičko i grafičko objašnjavanje ekonomskih pojava; ponudili su deduktivnu i matematičku analizu funkcionalnih veza i odnosa između ekonomskih varijabli i procesa posebno u mikroekonomiji što podrazumijeva velik odmak od realnosti. Uvodi se teorija granične korisnosti, a koja i danas glasi kao spoznajno valjana i istinita. Teorijom marginalne produktivnosti se doskočilo Marxovoj teoriji viška vrijednosti i riješio se problem "viška", neoklasičari su na olakšanje kapitalista vlasnika sredstava proizvodnje, ustvrdili da viška vrijednosti jednostavno -nema. Oni tvrde da su u slobodnoj konkurenciji cijene pojedinih faktora proizvodnje(renta, najamnina, kamata) izjednačeni s njihovim marginalnim doprinosom proizvodnji, čitav novostvoreni proizvod raspodjeljuje se na navedene dohotke iz čega slijedi da nema nikakvog viška jer je svatko nagrađen ovisno o graničnom proizvodu rada ili kapitala koji ulaže tijekom proizvodnog procesa. Mikroekonomska analiza prelazi u fokus zanimanja, glavni predmet promatranja je pojedinac, kućanstvo, poduzeće, važne su cijene, ponašanje potrošača, tržišna ravnoteža. Tržište se smatra kao najbolji mehanizam upravljanja privredom, ali za razliku od klasičara mu priznaju neke nedostatke i npr. uvode pojam monopola, i dalje kritiziraju državni intervencionizam i groze se bilo kakvog uplitanja državnog aparata u ekonomske procese...

Sadržaj:

1 Neoklasična (neoliberalna) škola 3
1.1 Nastanak i pojam neoklasične škole: 3
1.2 KARAKTERISTIKE NEOKLASIČNE ŠKOLE: 5
2 Predstavnici neoklasične (neoliberalne) škole: 5
2.1 Alfred Maršal: 5
2.2 CARL MENGER 7
3 Osnovne teorije na kojima pociva neoklasicna skola: 11
3.1 Teorija ponašanja potrošača 11
3.1.1 Teorije korisnosti kroz vrijeme 13
3.1.2 Uvjet ravnoteže potrošača 13
3.1.3 Primjer izvođenja tržišne krivulje potražnje. 14
3.1.4 Ravnoteža potrošača ili maksimizacija korisnosti potrošača 17
3.2 OPŠTA TEORIJA EKONOMSKE RAVNOTEŽE 18
3.2.1 Testiranje opšte teorije ekonomske ravnoteže 18
3.2.2 Teorija ili paradigma 19
3.2.3 Relevantnost u praksi 22
4 Struje, pravci unutar neoklasične škole: 28
4.1 MARŠALOVA ANALIZA TRAŽNJE 28
4.2 TEORIJA VREDNOSTI MARŠALA 29
4.3 TEORIJA RASPODELE 31
4.4 Ekonomika ponude 31
4.5 Ekonomika racionalnih očekivanja 32
4.6 Neoklasična sinteza 33
4.7 Konstitucionalna politička ekonomija 33
4.8 MONETARIZAM 34
5 Metode Neoklasične teorije: 35
5.1 Neoklasican model rasta 36
6 Literatura: 38