Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Metodologija naučnog istraživanja - projektni zadatak - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Upravljanje znanjem (/Forum-upravljanje-znanjem)
+---- Tema: Metodologija naučnog istraživanja - projektni zadatak (/Thread-metodologija-nau%C4%8Dnog-istra%C5%BEivanja-projektni-zadatak)


Metodologija naučnog istraživanja - projektni zadatak - Dzemala - 20-07-2010 11:13 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


PROJEKAT POVEĆANJA EFIKASNOSTI U BANCI


Rezime: Cilj rada je da se na osnovu analize poslovanja u Erste banci a.d. Novi Sad ( u daljem tekstu, banka ) dođe do konkretnih mera koje će dovesti do optimizacije i smanjenja troškova. Neophodno je program povećanja efikasnosti sprovoditi na dug rok kako bi banka dostigla konkurente na tržištu.


Uz striktnu kontrolu troškova rešenje je i u povećanju produktivnosti i kvaliteta usluga. Svaki proizvod i svaki deo banke će imati merljiv pokazatelj učinka.

Projekat povećanja efikasnosti sadrži tri tima: Narandžasti, Žuti i Zeleni a akcenat njihovih aktivnosti je na praćenju i kontroli troškova, odnosno odliva gotovine, procesa i aktivnosti prodajnih mreža.

Rezultati ovog projekta racionalizacije troškova trebaju dati osnovne smernice kako uravnotežiti troškove i prihode kako bi s vremenom maksimizovali prioritet banke - profit. To će se postići implementacijom alata za merenje učinka i uvođenje projekta koji ima za cilj poboljšanje osnovnog bankarskog sistema. Kroz ovo se prožima i projekat korporativnog identiteta i razvoj poslovne kulture.

Dodatak sadrži anketni upitnik koji je rađen na uzorku od 200 zaposlenih u banci, bez obzira na funkciju, radno mesto, posao koji obavljaju, stručnu spremu, godine života, starosti i pola.

Ključne reči: analiza poslovanja, smanjenje troškova, povećanje efikasnosti, profit, procesi, komunikacija, tržište, timovi, kvalitet ...