Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Metodologija istrazivanja u obrazovanju - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Upravljanje znanjem (/Forum-upravljanje-znanjem)
+---- Tema: Metodologija istrazivanja u obrazovanju (/Thread-metodologija-istrazivanja-u-obrazovanju)


Metodologija istrazivanja u obrazovanju - Dzemala - 20-07-2010 11:11 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Svedoci smo naglog razvoja savremene informacione tehnologije i njene primene u svim sferama društva. Škola, kao značajan deo tog društva, ima obavezu da prati najnovija dostignuća, koristi nove tehnologije i medije. Ona mora biti otvorena za nova znanja koja su neophodna za čovekov kvalitetniji život i razvoj. Prihvatanjem savremene informaciono-komunikacione tehnologije škola treba da, i sama, postane inicijator promena. Međutim, poznato je da škola uvek kasni za razvojem nauke i tehnike, što nije slučaj samo kod nas, već i u mnogo razvijenijim državama.
Osnovni cilj uvođenja savremene tehnologije u nastavu je da olakša put do sticanja znanja i da to znanje učini trajnim. Osim od materijalnih mogućnosti to zavisi i od subjektivnog faktora-nastavnika, od njegove spremnosti i osposobljenosti za rad sa savremenom tehnologijom.
Svaki nastavnik bi, bez sumnje, želeo da njegovi učenici lako uče i da dugo pamte stečena znanja. Ipak, i pored toga, kod određanog broja nastavnika javlja se otpor upotrebi računara i digitalnih uređaja u nastavi. Razloge za to treba treba tražiti, prvenstveno u prirodnom strahu ljudi od promena, ubeđanjima o nastavi, neznanju u rukovanju tim uređajima i sl.
Temeljno propremanje nastavnika za nastavu je, kao što znamo, uslov za njen kvalitet. Tokom pripremanja, većina nastavnika koristi, pre svega knjige, didaktičko-metodičke priručnike, časopise i sl. Veoma mali broj njih u te svrhe koristi kompjuter i internet, globalnu svetsku računarsku mrežu. To je, zaista, ograničavajući faktor, imajući u vidu mogućnosti koje im kompjuter pruža: obilje informacija, pristupa bibliotekama uvid primera iz nastavne prakse, razmene iskustava sa drugim nastavnicima, praćenje savremenih svetskih dostignućs iz oblasti vaspitno-obrazovnog rada i dr. Svakako, da bi koristili te mogućnosti, nastavnici moraju biti osposobljeni za njegovo korišćenje i, eventualno, znati jedan strani jezik, jer je veoma malo takvih sadržaja na srpskom jeziku ...

SADRŽAJ

Uvod
1. Teorijski pristup problemu
1.1. Ključne reči............................................................................4
1.2. Definisanje problema.............................................................4
1.3. Pripremanje nastavnika za nastavu........................................5
1.4. Primena kompjutera u nastavi................................................7
1.5. Uloga i značaj primene kompjutera u nastavnom radu.........9
1.6. Savremena obrazovna tehnologija, kompjuter.....................10

2. Metodologija istraživanja
2.1. Problem istraživanja............................................................11
2.2. Predmet istraživanja............................................................11
2.3. Cilj i karakter istraživanja...................................................12
2.4. Zadaci istraživanja...............................................................12
2.5. Hipoteze istraživanja...........................................................12
2.6. Metode istraživanja.............................................................13
2.7. Tehnike i instrumenti istraživanja.......................................14
2.8. Varijable istraživanja...........................................................15
2.9. Statistička obrada podataka.................................................15
2.10. Zaključak ............................................................................18
2.11. Literatura ............................................................................19
Prilozi