Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Segmentacija slika pomocu neuronskih mreza - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Vestacka inteligencija i Neuronske mreze (/Forum-vestacka-inteligencija-i-neuronske-mreze)
+---- Tema: Segmentacija slika pomocu neuronskih mreza (/Thread-segmentacija-slika-pomocu-neuronskih-mreza--8763)


Segmentacija slika pomocu neuronskih mreza - Dzemala - 17-07-2010 07:09 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Segmentacija je postupak deobe slike na njene sastavne delove i objekte i najvažniji je korak prilikom automatske obrade slike.
Segmentacija slike se bavi dekompozicijom slike u skup regija koje se ne preklapaju, a čija unija daje celu sliku.
Svrha segmentacije je da rastavi sliku na delove na način koji ima smisla u određenoj aplikaciji.
Npr. kod prepoznavanja delova segmentacija treba rastaviti sliku na objekat i njegovu pozadinu.
Segmentacija složenih slika može biti veliki problem i ne može se rešiti “jednostavnim” metodama.
Jedan od načina segmentacije takvih slika je segmentacija pomoću neuronskih mreža.
Neuronske mreže:
-nelinearne mreže koje pokušavaju da imitiraju funkcije mozga
-sastoje se od međusobno povezanih matematičkih modela neurona
-koristi se proces učenja da bi se odredili nepoznati parametri (ai,b) mreže tako da se dobije željeni odziv
-algoritmi za učenje su složeni i ima ih nekoliko. [3]

Izbor vrste neuronske mreže –
-postoji više vrsta mreža s obzirom na topologiju, matematičke funkcije u neuronima i algoritme učenja;
-“feed-forward“ mreže (nema povratne veze,perceptron,radial basis function mreža);
mreže sa povratnom vezom (Hopfield-ova mreža,Boltzman-ova mreža)...