Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Planiranje ljudskih resursa - osnovi upravljanja ljudskim resursima - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: upravljanje ljudskim resursima (/Forum-upravljanje-ljudskim-resursima)
+---- Tema: Planiranje ljudskih resursa - osnovi upravljanja ljudskim resursima (/Thread-planiranje-ljudskih-resursa-osnovi-upravljanja-ljudskim-resursima)


Planiranje ljudskih resursa - osnovi upravljanja ljudskim resursima - Dzemala - 04-07-2010 10:07 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Termin „ljudski resursi“ govori nam o ljudima u organizaciji, o njihovom potencijalu, kao i svim sposobnostima koje mogu da pruže organizaciji u cilju ostvarenja njenih potreba. Ranije se smatralo da je ovaj pojam previše grub da bi se njime označavali ljudi kao živa bića, jer se polazilo od toga da je sama reč resurs nešto što bi pre označavalo opremu u organizaciji ali nikako i ljudski potencijal. Međutim, ispostavilo se da samim pojmom „resurs“ ljudi upravo dobijaju veoma važno mesto, jer ga time stavljaju u ravnopravan položaj sa ostalim resursima, možda čak i bolji, jer za njihovo kvalitetno upravljanje potrebne su određene sposobnosti i znanja.
Značaj upravljanja ljudskim resursima polazi od činjenice da su ljudi osnovni faktor koji je zajednički u svakoj organizaciji, pa su na osnovu toga oni kreatori organizacionih strategija preduzeća. Na osnovu toga, svaki menadžer biće uključen u aktivnosti vezane za ljudske resurse i nastojati će da olakša saradnju među ljudima, kako bi se uspešnije ostvarila strategija i realizovali planovi organizacije. Ljudski resursi doprinose na različite načine uspehu organizacije, ali se moraju pridržavati strategiji kompanije...

SADRŽAJ


UVOD 3
PLANIRANJE LJUDSKIH RESURSA 4
LJUDSKI RESURSI – OSNOVNI POJMOVI 4
CILJEVI PLANIRANJA LJUDSKIH RESURSA 6
PROCES PLANIRANJA LJUDSKIH RESURSA 7
Istraživanje eksternog okruženja 9
Interna analiza poslova i ljudi 10
Predviđanje ponude i tražnje ljudskih resursa 11
Usklađivanje ponude i tražnje 13
RAZVOJ PLANA LJUDSKIH RESURSA 14
Plan snabdevanja ljudskim resursima 14
Plan fleksibilnosti 15
Plan zadržavanja zaposlenih 16
Plan smanjenja broja zaposlenih 17
ZAKLJUČAK 18
LITERATURA 19