Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Opšte i pojedinačno (Dobrica Ćosić) - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Književnost (/Forum-knji%C5%BEevnost)
+--- Tema: Opšte i pojedinačno (Dobrica Ćosić) (/Thread-op%C5%A1te-i-pojedina%C4%8Dno-dobrica-%C4%87osi%C4%87)


Opšte i pojedinačno (Dobrica Ćosić) - VS1 - 03-07-2010 03:47 PM

Maturski, maturalni, seminarski, diplomski i master radovi iz кнјижевности.


Dobrica Ćosić je srpski pisac, romansijer i esejista, politički i nacionalni teoretičar i redovni član SANU. Bio je prvi predsednik SRJ, od 1992. do 1993. godine. Ćosić je često nazivan duhovnim ocem srpske nacije.
Dobrica Ćosić je rođen 29. decembra 1921. godine u selu Velika Drenova kod Trstenika. Školovao se u srednjoj Poljoprivrednoj školi u Bukovu, kod Negotina, ali je prekinuo školovanje za vreme Drugog svetskog rata i kasnije završio Višu političku školu „Đuro Đaković“. U toku Narodnooslobodilačke borbe bio je politički komesar u Resavskom partizanskom odredu, urednik lista „Mladi borac“ i član Pokrajinskog komiteta SKOJ-a za Srbiju. Posle oslobođenja je bio član AGITROP-a Centralnog komiteta KP Srbije, a republički i savezni poslanik bio je 12 godina. Jedan je od retkih koji su se javno usprotivili političkoj likvidaciji Aleksandra Rankovića.

Prvi Ćosićevi prozni radovi nisu skrenuli naročitu pažnju književne kritike. U domaću i svetsku književnost ulazi 1951. godine sa svojim prvim delom „Daleko je sunce“. Ohrabren početnim književnim uspehom, Ćosić počinje uporno i istrajno da radi na upoznavanju moderne domaće i evropske proze i filozofske i sociološke naučne misli, što mu je omogućilo da svojim budućim delima dospe u vrh srpske književnosti i da značajno pregraniči nacionalne međe. Tako od 1951. godine Dobrica Ćosić postaje slobodan umetnik, književnik koji je napisao kultne romane: Korene, Deobe, Vreme smrti, Vreme zla, Vreme vlasti, ali i mnoge druge.
Predmet ovog rada u nastavku biće Ćosićevi romani Koreni i Vreme smrti u kontekstu opšteg i pojedinačnog.

Zamisao o romanu kao istoriji zemlje i naroda najpotpunije je ostvaren u Vremenu smrti, složenoj književnoj kompoziciji sastavljenoj od nekoliko samostalnih romansijerskih celina, u kojoj je prikazana najteža i najsudbonosnija godina u istoriji Srbije, hiljadudevetstopetnaesta.
U romanu Vreme smrti, imamo prilike da se sa ovim piscem sretnemo u školskoj klupi i u malom osetimo sa koliko je umetničke snage i nacionalne ljubavi ovaj naš pisac slikao svoj narod i njegov, jedan od mnogih, istorijskih udesa u kome se borio i stradao. To je može se slobodno reći, zavetni roman ovoga plodnoga pisca i prava epopeja, centralna stožerna drama čitave njegove literature, simbolična i stvarna slika celokupne naše sudbine. Roman Vreme smrti započinje prepiskom evropskih i srpskih rukovodećih aktera, koji su posle atentata Gavrila Principa na austrougarskog prestolonaslednika i njegovu suprugu u Sarajevu, jedan drugom izražavali svoju ozlojeđenost i zbunjenost, prepiskom kojom se praktično najavljuje i započinje Prvi svetski rat. Ta prepiska je tako vešto montirana sa sama sobom najavljuje dramatiku događaja i jasno navešćuje sve ono što će nam se dogoditi ali je značajna i zbog toga što pokazuje kako pisac, određenom vrstom montaže autentične dokumentarne građe zna da izuzetno, uspešno stvarajući od nje vrstu dijaloga, proizvede umetničke efekte.
Zatim roman silazi u Ćosićevo mitsko mesto Prerovo čije junake iz porodica Katića i Dačića, tokom svog romanesknog opusa nikad neće napustiti i oko kojih plete sveukupnu našu sudbinu u ovom zlosrećnom veku. Roman Vreme smrti je zavetni roman. On je zavetni zato što govori o jednom malom narodu koji je i ovoga puta kao u toliko prilika pre i posle, smogao hrabrosti da zametne boj sa mnogo jačim neprijateljima zato što mu ugrožava slobodu i pravo da bude svoj na svome.
U drugom romanu, Koreni (1954.), Ćosić se vraća u prošlost Srbije, u sumrak obrenovićevske epohe. Okosnicu radnje čini porodična hronika, istorija raslojavanja bogate seoske porodice, sukob očeva i sinova, njeno grčevito nastojanje da dobije naslednika u situaciji kada biološke snage sahnu. U pozadini su dati socijalni i politički potresi tog doba. Novina Korena je, pre svega, u postupku i stilu. To je poetski psihološki roman, umnogostručene subjektivne perspektive, u kojem se dramatični sudari među ličnostima osvetljavaju iz više uglova, sa stanovišta svih aktera radnje. S Korenima je Ćosić započeo ciklus romana koji svi zajedno treba da pruže romansiranu istoriju moderne Srbije. Obimnim romanesknim opusom Dobrica Cosic je napisao poetsku (romansiranu) istoriju srpskog naroda u novom dobu. Na pocetku te romansirane istorije stoji roman Koreni. Ovo delo objavljeno je u jeku književnih.
Opšte i pojedinačno je prisutno i u romanu Vreme smrti i romanu Koreni. To je prva zajednička karakteristika pomenutih romana. Opšte i pojedinačno se odnosi prvenstveno na način pripovedanja u ovim romanima, zapravo pripovedanje u romanima je ostvareno na dva plana:
- opštem i
- pojedinačnom.
U romanu Vreme smrti, opšti (istorijski) plan ostvaruje se prikazom istorijskog događaja - Prvog svetskog rata na tlu Srbe. Prikazno je delovanje diplomate, Skupštine, Vlade, Generalštaba; pokreti vojske, bitke, front i bolnice. Ovaj plan je ispunjen delovanjem velikog broja istorijskih ličnosti:
- Živojin Mišić,
- Nikola Pašić,
- Radomir Putnik,
- kralj Petar,
- prestolonaslednik Aleksandar,
- Stepa Stepanović,
- Nadežda Petrović i dr.
U ovom romanu su na najbolji nacin aktivirane sve osnovne epske karakteristike: vreme, prostor, događaji i ličnosti.