Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Transportne sposobnosti - kapacitet transporta - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Medjunarodna spedicija (/Forum-medjunarodna-spedicija)
+---- Tema: Transportne sposobnosti - kapacitet transporta (/Thread-transportne-sposobnosti-kapacitet-transporta)


Transportne sposobnosti - kapacitet transporta - Vesnica - 29-06-2010 12:02 AM

Maturski, seminarski i diplomski radovi iz medjunarodne spedicije.

Transportni sistem zemlje postoji i funkcioniše u miru, a od izuzetnog značaja je za odbranu zemlje. Uticaj ovog sistema na odbranu nije samo direktan, nego i indirektan, jer skoro svi sistemi uključeni u ovaj proces zavise od njega. U odnosu na mirnodopsko stanje, osnovna karakteristika funkcionisanja transportnog sistema u ratu je izvšavanje zadataka u uslovima razaranja infrastrukture, višestrukog povećanja transportnih zahteva i neprekidna izloženost udarima svih elemenata sistema. Zato su pripreme za funkcionisanje u takvim uslovima od izuzetnog značaja.
Polazeći od samog imena, latinske reči transportus, može se reći da reč transport u suštini znači prenošenje ili prevoženje putnika i robe. To znači da transport predstavlja prevoz robe ili putnika između železničkih ili drumskih stanica, aerodroma ili luka i međusobno. Transport kao deo privrede predstavlja, u suštini skup saobraćajnih sredstava i puteva, kao i pratećih sistema, opreme i uređaja neophodnih za nesmetano odvijanje procesa transporta.
Saobraćajna sredstva čine automobili, prikolice, poluprikolice (drumski saobraćaj), lokomotive i vagoni (železnički saobraćaj), brodovi, barže (vodeni saobraćaj), avioni (vazdušni saobraćaj).
Saobraćajni putevi su putevi specijalne namene za odgovarajuća vozila (putevi, pruge, reke...).
Prateću saobraćajnu infrastrukturu čine teretne i putničke stanice, terminali, utovarno-istovarne stanice, servisna i remontna mesta, sredstva veza i signalizacije itd. Značaj transporta ogleda se i kroz angažovanje više od 10% zaposlenih u zemlji. Takođe, transportni sektor troši 60% naftnih derivata, 20% čelika, 80% olova, 70% plastike, 40% liva od lakih metala itd. Jedan od glavnih pokazatelja nivoa razvoja jedne zemlje, upravo je nivo razvoja transporta.
Kao što je rečeno, ekonomski značaj transporta sastoji se u obezbeđivanju razvoja, veza i koordinaciji aktivnosti svih privrednih sektora.
Sociološki značaj transporta sastoji se u zapošljavanju velikog broja ljudi, boljem kvalitetu života, povećanju proizvodnje, iskorišćenju vremena i sl.
Kulturološki značaj transporta ogleda se u samom transportu, jer je i transport sam po sebi element kulture (turizam, putovanja, upoznavanja sa kulturama raznih naroda i civilizacija).
Politički značaj transporta ogleda se kroz činjenicu da se transportom razrešavaju svi operativni ciljevi i, eventualne, krizne situacije jedne zemlje.
Naučni značaj transporta manifestuje se kroz potrebu usavršavanja transporta i aktivnosti na tom planu.
Odbrambeni značaj transporta sastoji se u mogućnosti da se tokom vojnih operacija blagovremeno obavljaju premeštaji ljudstva i opreme. Kao što se vidi, transport je strateški važan kompleks, koji u značajnoj meri, po različitim kriterijumima, odslikava snagu jedne države. Po statistici na 1 km zemljine površine nalazi se 8,8 m pruge, 105 m puteva; 0,4 m rečnih linija. Sve ovo uz izuzetno neravnomernu raspoređenost po regionima (suvozemni putevi su u Aziji 10 puta kraći nego u Evropi, a pruge u Africi su 15 puta kraće nego u Severnoj Americi).
Transportni proces karakterišu tri osnovne faze i to:
Utovar podrazumeva pripremu voznog sredstva, organizaciju utovarnog mesta, sortiranje tovara i formiranje dokumentacije koja prati prevoz tereta.
Prevoz tovara je osnovna funkcija transporta. Složenost kretanja transportnih sistema (vozilo tovar) zahteva posebnu pažnju pri izboru maršute i pri samom transportu.
Istovar je spuštanje tovara sa transportnog sredstva, na mesto za odlaganje i predaja tovara sa pratećom dokumentacijom.

2. Razvoj transporta

Istorijski razvoj pojedinih oblika transporta doseže davna vremena i usko je povezan sa ključnim dostignućima. Pronalazak točka bio je revolucionaran za razvoj drumskog saobraćaja. Dotle se koristio prevoz »na vlak«. U vodenom saobraćaju dugo se koristilo kretanje na paru, dok su se na suvom za vuču koristile životinje. Karakterna crta transporta – tesno je povezana sa trgovinom i kulturom. Pronalazak kompasa, koji je krajem XV veka značajno doprineo velikim geografskim otkrićima, posebno je uticao na povećanje mogućnosti komunikacija različitih vidova i destinacija. Parna mašina dala je transportu do tada neviđenu snagu i izazvala burni privredni rast, omogućavajući osvajanje novih teritorija, za proširivanje naselja. Pojava elektrovuče, zbog skraćenja vremena prevoza posebno je uticala na povećanje teritorija gradova (metro, tramvaj, trolejbus...). Reaktivni motori skratili su vreme transporta do minimuma, što je značajno povećalo saobraćaj između država i kontinenata. Kosmička dostignuća omogućila su izučavanje kosmosa, a kao nuz produkti javlja se veoma veliki broj otkrića značajnih za poboljšanje kvaliteta života.

3. Vrste i kapacitet klasičnog transporta

Transportni sistem jedne zemlje obuhvata sve oblike transporta povezanih ekonomskim, tehnološkim, tehničkim i normativnim vezama. Svaki oblik transporta ima svoju sferu efektivnog iskorišćenja.

Železnički transport je vrsta transporta gde se prevoz robe ili putnika vrši vagonima koji se kreću po pruzi uz lokomotivsku vuču. Osnovne karakteristike železničkog transporta su:
a) pozitivne
- visoka propusna i prevozna sposobnost
- prevoz nezavisno od klimatskih uslova
- neposredna veza magistralnih i pratećih koloseka
- masovnost prevoza
b) negativne
- ograničen manevar
- velika početna ulaganja itd.

Automobilski transport predstavlja vid drumskog transporta, kao najmasovniji oblik transporta za prevoz putnika i tereta na kratka i srednja rastojanja. Osnovne karakteristike ovog transporta su:
a) pozitivne

1. Osnove transporta.........................................................................3
2. Razvoj transporta..........................................................................4
3. Vrste i kapacitet klasičnog transporta...........................................4
4. Tehnologije transporta..................................................................5
5. Kapacitet.......................................................................................6
6. Bruto kapacitet..............................................................................6
7. Radni kapacitet.............................................................................6
8. Transportne uloge........................................................................7
9. Transportne usluge......................................................................8
10. Drumski saobraćaj.....................................................................9
11. Železnički saobraćaj................................................................10
12. Rečni saobraćaj.......................................................................10
13. Stepen razvijenosti...................................................................11
14. Osnovni problemi.....................................................................13
15. Izazovi Panevropske saobraćajne politike...............................14
16. Literatura..................................................................................17