Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Ugovor o spediciji - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Medjunarodna spedicija (/Forum-medjunarodna-spedicija)
+---- Tema: Ugovor o spediciji (/Thread-ugovor-o-spediciji--8222)


Ugovor o spediciji - Vesnica - 29-06-2010 12:01 AM

Maturski, seminarski i diplomski radovi iz medjunarodne spedicije.

Po zakonu sve one zakonske odredbe Zakona o obligacionim odnosima koje se odnose na ugovore primenjuju se na sve vrste ugovora, osim ako za ugovore u privredi nije izričito drukčije određeno. A takvih posebnih odredaba za ugovore u privredi ima vrlo mnogo, jer su privredni odnosi posebno i imaju brojne posebnosti.
Dakle, iz toga proizilazi da je pojam ugovora u privredi određen kumulativno prema objektivnom i prema subjektivnom kriterijumu. Postoje različite vrste ugovora o čemu će ovde biti reči u našem radu, što ćemo i navesti u drugom delu radu. Navešćemo sve vrste ugovora, a zatim ćemo o pojmu ugovora o špediciji reći nešto više i navesti sve što je za njega vezano.
Pored toga daćemo i primer izgleda ugovora o špediciji, kako on sagleda i šta sve taj ugovor sadrži. Savremena prava ugovorima, zbog njihovog izuzetnog značaja, posvećuju posebnu pažnju. Najveći delovi svakog pravnog sistema, po obimu i po svom značaju, u svakodnevnoj primeni posvećeni su ugovornom pravu. Opšta materija ugovornog prava je u savremenim pravima u svetu, po pravilu, kodifikovana ili u okviru građanskih kodeksa ili u zakonima o obligacionim odnosima.
Za ukupno ugovorno pravo zakonske odredbe o ugovorima su najmnogobrojniji i najznačajniji izvori prava. Bitna karakteristika i zakonskih i drugih izvora ugovornog prava jeste njihova dispozitivnost, što znači da se oni primenjuju, osim ako je izričitom voljom ugovornih strana drugačije utvrđeno. Autonomija volje ugovornih strana je, dakle, isključena malobrojnim prinudnim propisima u oblasti ugovornog prava, ali i javnim poretkom i dobrim običajima.

2. VRSTE UGOVORA

Posmatrajući osnovno načelo-načelo o autonomiji volje postoje mnoge vrste ugovora. Te vrste ugovora izdvojićemo ovde kod nas u radu. Ugovore možemo podeliti ili klasifikovati po različitim kriterijumima. Najčešće ih klasifikujemo na sledeći način:
• Imenovani ugovori
• Neimenovani ugovori
• Formalni ugovori
• Neformalni ugovori
• Jednostrano obavezni ugovori
• Dvostrano obavezni ugovori
• Teretni ugovori
• Dobročini ugovori
• Komutativni ugovori
• Aleatorni ugovori
• Trenutni ugovori
• Trajni ugovori
• Mešoviti ugovori
• Ugovori po pristupu
• Kolektivni ugovori
• Opcioni ugovori

Uvod .......................................................................... 3
2. Vrste ugovora ...................................................... 4
3. Ugovori robnog prometa ...................................... 5
4. Ugovor o špediciji ............................................. 10
4.1. Obaveze špeditera ............................................. 12
4.2. Prava špeditera................................................. 14
4.3. Samostalno istupanje špeditera ......................... 14
4.4. Odgovornost špeditera ...................................... 15
4.5. Posebni oblici špedicije ..................................... 16
4.6 Primer Ugovora o špediciji ............................... 17
5. Značaj i razgraničenje od srodnih poslova ........... 22
Zaključak ................................................................ 24
Literatura ............................................................. 26