Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Logaritamska funkcija i logaritamske jednačine - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Matematika (/Forum-matematika)
+---- Tema: Logaritamska funkcija i logaritamske jednačine (/Thread-logaritamska-funkcija-i-logaritamske-jedna%C4%8Dine)


Logaritamska funkcija i logaritamske jednačine - Vesnica - 25-06-2010 08:42 PM

Maturski, seminarski i diplomski radovi iz matematike.

U ovom maturskom radu,kao što i sam naziv kaže, biće obrađene sledeće oblasti:logaritamska funkcija i logaritamske jednačine.Međutim, verovatno bih pogrešio kada bih odmah počeo sa objašnjavanjem teme, a da prethodno ne kažem nekoliko osnovnih činjenica, a koje se tiču eksponencijalne funkcije. Pošto se tema ovog maturskog rada pre svega odnosi na logaritamske funkcije i jednačine, eksponencijalne funkcije neće biti detaljno obrađene.

Uvod…………………………………………... 4
Eksponencijalna funkcija……………………… 5
Pojam inverzne funkcije………………………. 8
Definicija logaritma………………………….... 9
Osnovna svojstva logaritma………………….. 10
Logaritamska funkcija i njeno ispitivanje……. 11
osobine logaritamske funkcije
Logaritamske jednačine………………………. 16
Literatura……………………………………... 20